Finalist Project Enlightenmentz: BioMCN gebruikt CO2 als grondstof - Utilities
nieuws

Finalist Project Enlightenmentz: BioMCN gebruikt CO2 als grondstof

Publicatie

29 mrt 2018

Categorie

Het Nieuwe Produceren

Soort

nieuws

Tags

CO2 als grondstof, Enlightenmentz of the Year

BioMCN in Delfzijl investeert in een nieuwe methode voor de productie van bio-methanol. Daarbij wordt CO2, die bijvoorbeeld vrijkomt bij biogasproductie, geïnjecteerd in de reactor van het bedrijf. Door CO2 te binden aan haar restgas waterstof kan BioMCN extra groene methanol produceren. Het bedrijf ziet deze investering als belangrijke stap op weg naar de verdere vergroening van het productieproces.

BioMCN is een van de finalisten van de Enlightenmentz of the Year verkiezing in de categorie Project. De winnaars worden tijdens het congres Het Nieuwe Produceren op 19 april bekend gemaakt. Een Project Enlightenment is een industriële investering met duidelijke verduurzamende doelstellingen. Door te investeren in een nieuwe installatie wordt bijvoorbeeld structureel veel water of energie bespaard of komt een grote CO2-reductie tot stand. Het project kan ook de footprint verlagen door gebruik van duurzamere grondstoffen.

Wie zit erachter?

BioMCN, sinds 2015 een volle dochter van OCI NV, produceert in Delfzijl methanol uit aardgas. Daarnaast wordt op basis van groengas-certificaten bio methanol geproduceerd. Door inzet van dit groen gas voldoet dit deel aan de eisen van biobrandstof voor bijmenging in brandstoffen. Dit is een groeiende markt, te meer omdat in 2020 de verplichte bijmenging naar tien procent wordt opgeschroefd.

Wat doet het nieuwe proces?

Waterstof was bij BioMCN tot voor kort een restproduct. Door waterstof echter aan CO2 te binden, kan het bedrijf extra groene methanol te maken. Door een molecuul kooldioxide (CO2) aan drie moleculen waterstofgas (H2) te binden, ontstaat een molecuul methanol (CH4O) en een molecuul water (H2O). Dat betekent dat twee derde van de reststroom waterstof in biomethanol wordt omgezet. Bovendien wordt CO2 die anders wordt uitgestoten, hergebruikt in het productieproces. Inmiddels produceert BioMCN op deze manier al biomethanol.

Hoe groen is deze omzetting?

De CO2 die wordt ingezet, is van biogene oorsprong. In plaats van de CO2 uit te stoten wordt deze door BioMCN hergebruikt. Door inzet van CO2 wordt extra biomethanol geproduceerd. Een eis om methanol groen te mogen noemen, is dat er meer dan vijftig procent CO2 is bespaard ten opzichte van fossiele productie. Daarnaast verbetert door de inzet van de CO2 ook de carbon footprint van de grijze methanol.

Wat is de volgende stap?

Het project van BioMCN kan een vliegwiel zijn naar verdere verduurzaming en vergroening van de productie van methanol. Als de ervaringen met CO2-injectie positief blijven, kan een volgende stap zijn om te kijken naar afvang van eigen – deels groene, deels grijze – CO2 voor het productieproces.

Daarnaast oriënteert BioMCN zich op de mogelijkheid tot inzet van hernieuwbare waterstof als grondstof. Denk bijvoorbeeld aan hernieuwbare waterstof geproduceerd door elektrolyse van water met hernieuwbare stroom. Met de inzet van hernieuwbare waterstof zou het energie-intensieve proces van steam reforming kunnen worden vermeden. Wat oorspronkelijk begon als een efficiëntieverbetering in het proces kan daarmee in de toekomst een hoofdproces worden. Het huidige project kan in Noord-Nederland dus een belangrijke rol spelen in de transitie naar grootschalige inzet van waterstof en een verstevigde inzet van elektrochemie.

Ook onderzoekt BioMCN de optie om via vergisting rechtstreeks biogas in te nemen als procesgas en eventueel stookgas. Bij inzet als procesgas wordt zowel de aanwezige methaan als de CO2 omgezet naar biomethanol

Waarom moet BioMCN de Project Enlightenmentz winnen?

Al jaren staat BioMCN te boek als een innovatief bedrijf, dat niet altijd de wind mee had. Maar ondanks lastige marktomstandigheden en wisselingen van eigenaren, heeft het zich staande gehouden en is niet opgehouden met innoveren. Met deze nieuwe ontwikkeling, waarbij CO2 als grondstof wordt ingezet en de reststroom waterstof niet langer wordt verbrand maar een hoogwaardigere toepassing krijgt, laat het bedrijf weer zien dat het vooroploopt. Bovendien bereidt het bedrijf de weg voor duurzamere chemische routes als elektrochemie met grondstoffen uit de nabije omgeving.

Het Nieuwe Produceren 2018

Kennisplatform ‘Het Nieuwe Produceren gaat op 19 april tijdens haar congres in Scherpenzeel onder andere op zoek naar voorbeelden van upcycling. Onder het motto ‘Niet compenseren, maar accelereren’ komen die dag verschillende sprekers aan het woord die vanuit hun eigen expertise ingaan op het thema.

De dag wordt geopend met een lezing door televisiemaker Rob van Hattum (VPRO Tegenlicht). Met zijn documentaires ‘Afval=Voedsel’ vestigde hij tien jaar geleden de aandacht op het idee van cradle-to-cradle, een gedachtegoed dat inmiddels wijdverspreid is. Maar hoe kijkt hij inmiddels aan tegen deze beweging?

In de middag volgt onder andere een lezing van prof. Henk Akkermans (World Class Maintenance). Volgens hem kan de enorme hoeveelheid beschikbare data ons helpen om verouderde industriële installaties te verbeteren, zodat ze ook in de toekomst zullen voldoen aan de steeds hogere eisen op het gebied van veiligheid, energie-efficiëntie en het verkleinen van de CO2-afdruk.

Verder zal Petrus Postma (Bloc) een presentatie verzorgen over CO2 als grondstof, volgens hem misschien wel de ultieme vorm van upcycling. De afsluitende lezing wordt verzorgd door Rob Stevens (Wepa). Wepa Nederland produceert al meer dan tachtig jaar hygiënepapier en innovatieve oplossingen voor toiletruimten. Het bedrijf is toonaangevend op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Meer informatie over het congres vindt u op:  www.hetnieuweproduceren.nu/jaarcongres

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West