Finalisten Industrial Energy Enlightenmentz bekend - Utilities
nieuws

Finalisten Industrial Energy Enlightenmentz bekend

Publicatie

12 nov 2018

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Industrial Energy Enlightenmentz

Welke innovatie helpt de industrie probleemloos de energietransitie door te komen? Tijdens de Industrial Energy Enlightenmentz verkiezing gaan we op zoek naar hoopgevende innovaties. Dit jaar strijden Metalot, Proton Ventures en Ineratec om de titel. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens het congres Industry & Energy: When electrons power molecules.

Met de verkiezing willen we de industrie inspireren bij het toepassen van hoopgevende innovaties en willen we de bedrijven die meedoen een duwtje in de rug geven.

Metalot – Solid metal fuels

Metalen kunnen reageren met zuurstof in de lucht om hun energie vrij te maken. Ook zijn metalen zoals ijzer, aluminium en zink niet echt zwaar en niet zeldzaam. IJzer is bijvoorbeeld het op een na meest voorkomende materiaal op aarde. Die metalen zijn niet giftig, reageren redelijk gemakkelijk met lucht en branden op dezelfde manier als methaan. Metalen bevatten zelfs meer energie per volume dan fossiele brandstoffen. Het belangrijkste: brandende metalen geven geen broeikasgassen af, zoals CO2. Op deze manier kunnen metalen worden gebruikt om energie op een duurzame manier op te slaan.

Proton ventures – Battolyzer

Eind 2016 presenteerde de onderzoeksgroep van professor Fokko Mulder aan de TU Delft de succesvolle realisatie van een battolyser op laboratoriumschaal. De battolyser kan op een efficiënte manier elektriciteit opslaan of leveren als een batterij, én water splitsen in waterstof en zuurstof door elektrolyse wanneer de batterij vol is. De realisatie van een eerste battolyser in Eemshaven begin 2019 is een belangrijke mijlpaal voor Nuon in Groningen. Doel van Nuon is om in de toekomst op grote schaal overschotten stroom uit wind en zon voor langere termijn op te kunnen slaan en te recyclen voor elektriciteitsproductie.

Dit nieuwe project bij de Magnum-centrale van Nuon, waarmee direct getest kan worden, is een eerste concrete opschaling naar veel grotere systemen. De geproduceerde waterstof zal worden toegepast voor koeling van de generatoren en vervangt de grijze waterstof die daar momenteel voor wordt gebruikt. Uiteindelijk wil Nuon de geproduceerde waterstof gebruiken als CO2-vrije brandstof voor de gascentrale.

Ineratec – CO2 naar chemicaliën

In het ICO2CHEM-project werken Finse Duitse en Italiaanse bedrijven en onderzoekscentra samen om CO2 om te zetten in chemicaliën. Hiervoor ontwikkelt men een nieuw productieconcept voor de productie van zogenaamde witte oliën en niet-aromatische wassen met een hoog molecuulgewicht. Het Duitse Ineratec combineert hiervoor zijn Reverse Water Gas Shift-reactor (RWGS) met een innovatieve modulaire FischerTropsch-reactor.

De proeffabriek zal CO2 van een biogasopwerkingsfabriek samen met industriële H2a-bijproducten van een chlooralkali-elektrolyse-installatie omzetten in witte oliën en hoogmoleculaire alifatische wassen. De RWGS-stap zet CO2 met H2 om in een synthesegasmengsel (CO + H2). De volgende FT-reactiestap zal het synthesegas in de chemische producten omzetten.

Tijdens het het Industry & Energy congres op 13 december pitchen de drie finalisten. Daarna maken we de winnaar bekend. Deze wordt bepaald door een jury (verdeelt 60 punten), internetstemmen (20 punten) en de bezoekers van het congres (20 punten).

Bron: Utilities

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West