Financiële ondersteuning voor Noord-Hollandse energiepilots - Utilities
nieuws

Financiële ondersteuning voor Noord-Hollandse energiepilots

Publicatie

13 jun 2017

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

De financieringsaanvraag voor het project Low carbon Off Grid Communities (Logic) is definitief goedgekeurd. Het transnationale project Logic is gericht op het beschikbaar stellen van betaalbare, duurzame energie voor afgelegen gebieden in de wereld. Door de ontwikkeling van uiteenlopende technieken wordt er bijgedragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Met het goedkeuren van de aanvraag financiert Europa zestig van het 4,1 miljoen kostende project.

In totaal werken negen partners uit diverse Noordwest Europese landen in drie pilots samen aan de ontwikkeling, de demonstratie en de implementatie van een duurzame energiemix. Een van de pilots zal op Texel plaats vinden. Het eiland is, naast het nog te renoveren Monument op de Afsluitdijk een van de locaties waar deze stroomvoorziening in de praktijk zal worden getest en toegepast.

Getijde-energie

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) is in dit project verantwoordelijk voor het projectmanagement en de coördinatie. Daarnaast is het ontwikkelingsbedrijf penvoerder namens de samenwerkingspartners. Andere regionale partners zijn: Stichting Off Grid Test Center (OGTC), Tocardo International en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Thijs Pennink, directeur Ontwikkelingsbedrijf NHN legt uit: ‘Vooral de combinatie van verschillende energieopwekkers in één systeem op deze schaal is nog niet eerder ingezet.’

Hans van Breugel, CEO van samenwerkingspartner Tocardo International vult aan: ‘De samenwerking in Logic is voor Tocardo en het Off Grid Test Center een kans om onze getijde turbine in combinatie met zon, wind en opslagsystemen in te zetten in slimme energienetwerken.’

Europese ondersteuning

De Europese Unie spant zich in om de energietransitie te versnellen. Voor geïndustrialiseerde landen heeft de EU de ambitieuze doelstelling om de CO2-uitstoot te verminderen tot 95 procent in 2050. Om hieraan te kunnen voldoen, zijn verschillende regelingen beschikbaar om innovaties binnen deze energietransitie ondersteunen. Interreg North West Europe (NWE) is een transnationaal programma gericht op deelname van partijen uit 7 landen. Het programma ondersteunt activiteiten en pilots op het gebied van drie thema’s, innovatie, efficiënt gebruik materialen en grondstoffen en vermindering van de CO2-uitstoot.

Off Grid Test Centre

In het OGTC in Den Oever wordt gezamenlijk onderzoek uitgevoerd en worden verschillende systemen getest. Vier duurzame energietechnologieën, wind, zon, getijde en opslag vormen de bronnen waarmee het OGTC in wisselende samenstellingen testen kan uitvoeren. Het testcentrum brengt deze bronnen samen tot betrouwbare hybride systemen voor afnemers.

Bron: NHN

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.