Waste-to-chemistry fabriek Rotterdam stapje dichterbij - Utilities
nieuws

Waste-to-chemistry fabriek Rotterdam stapje dichterbij

Publicatie

16 feb 2018

Categorie

Het Nieuwe Produceren

Soort

nieuws

Tags

methanol, project

Een consortium van Air Liquide, AkzoNobel, Enerkem en het Havenbedrijf Rotterdam gaat investeren in een waste-to-chemistry installatie in Rotterdam. De fabriek is een duurzamer alternatief voor afvalverbranding, door van plastic en gemengd afval nieuwe grondstoffen te maken voor de industrie.

Voor detailengineering, het oprichten van een speciale joint-venture en het afronden van de vergunningsprocedure is negen miljoen euro nodig. De finale beslissing voor de bouw van de fabriek moet eind dit jaar vallen. Daarbij gaat het om ongeveer 200 miljoen euro.

Groene methanol

De installatie kan 360.000 ton afval per jaar verwerken tot 220.000 ton of 270 miljoen liter ‘groene’ methanol. Dit is meer dan de totale jaarlijkse hoeveelheid afval van 700.000 huishoudens en vermindert de CO2-uitstoot met ongeveer 300.000 ton.

‘Dit is een belangrijke mijlpaal voor het project en een grote stap op weg naar een duurzame en circulaire chemische industrie’, stelt Marco Waas, directeur RD&I van AkzoNobel Specialty Chemicals en voorzitter van het consortium. ‘We kunnen niet-recycleerbaar afval verwerken tot methanol, een essentiële grondstof voor een groot aantal alledaagse producten, zoals duurzame transportbrandstof. Aan de ene kant kan methanol in bestaande toeleveringsketens worden gebruikt als vervanger van fossiele grondstoffen. Aan de andere kant biedt dit het voordeel dat er geen CO2 wordt uitgestoten door afval te verbranden.’

Eerste in Europa

De installatie met de technologie van het Canadese Enerkem komt te staan in het Botlek-gebied van de Rotterdamse haven. Het is de eerste van dit type in Europa. Niet-recycleerbaar gemengd afval, waaronder plastic, wordt eerst verwerkt tot synthesegas en daarna tot schone methanol voor de chemische industrie en de transportsector. Methanol wordt nu nog meestal uit aardgas of kolen geproduceerd. De fabriek zal worden uitgerust met twee productielijnen. Dit is de dubbele capaciteit van de grootschalige installatie van Enerkem in Edmonton, Canada.

De installatie in Rotterdam profiteert van de aanwezige infrastructuur van de Rotterdamse haven en van de samenwerking met Air Liquide en AkzoNobel voor het leveren van de benodigde zuurstof en waterstof. AkzoNobel is ook afnemer van de ‘groene’ methanol.

De productie van methanol lijk overal in de lift. Lees hierover het artikel in de recente Petrochem.

Bron: AkzoNobel

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West