BASF Archieven - Utilities

Chemieconcern BASF wil tegen 2050 CO2-neutraal zijn. Voor 2030 wil het concern wereldwijd zijn broeikasgasemissies al met 25 procent verminderen ten opzichte van 2018. Dat terwijl de groei doorgaat en BASF momenteel een groot chemisch complex bouwt in Zuid-China. In totaal is BASF van plan om tegen 2025 tot 1 miljard euro te investeren om haar nieuwe klimaatdoelstelling te bereiken en nog eens 2 tot 3 miljard euro tegen 2030. Dat maakte CEO Martin Brudemüller vrijdag bekend. Hij wijst ook meteen een aantal toonaangevende projecten aan. 

In het rijtje van vlaggeschipprojecten wordt Antwerpen specifiek genoemd. Op de Antwerpse locatie is BASF van plan te investeren in een van de grootste projecten voor koolstofafvang en -opslag (CCS) onder de Noordzee. Samen met partners in het Antwerp@C-consortium creëert dit de mogelijkheid om meer dan 1 miljoen ton CO2-emissies per jaar te vermijden bij de productie van basischemicaliën. Een definitieve investeringsbeslissing is gepland voor 2022.

Turquoise waterstof

Ook wil het bedrijf vaart maken met turquoise waterstof. Een emissieloze route om waterstof uit aardgas of biogas te produceren, met koolstof als tweede product. BASF ontwikkelt hiervoor een technologie op basis van methaanpyrolyse. In vergelijking met andere processen voor emissievrije waterstofproductie is voor methaanpyrolyse slechts ongeveer een vijfde van de elektrische energie nodig. In Ludwigshafen is een proefreactor gebouwd die momenteel wordt opgestart.

Elektrische kraker

Onlangs werd bekend dat BASF samen met SABIC en Linde werkt aan een proefoven voor ’s werelds eerste elektrisch verwarmde stoomkraker. In vergelijking met conventionele kraakinstallaties zou dit een bijna CO2-vrije productie van basischemicaliën mogelijk maken. Als de nodige financiering wordt toegekend, is het de bedoeling dat de proeffabriek al in 2023 wordt opgestart.

Grondstof

En ook groene waterstof komt in het rijtje voor. In samenwerking met Siemens Energy onderzoekt BASF momenteel de mogelijkheden voor de bouw van een PEM-waterelektrolyse-installatie met een capaciteit van 50 MW voor de CO2-vrije productie van waterstof uit water en elektriciteit op de locatie Ludwigshafen. Deze CO2-vrije waterstof zou in de eerste plaats worden gebruikt als chemische grondstof, maar zou ook in beperkte mate worden gebruikt ter ondersteuning rijden op waterstof in de metropoolregio Rijn-Neckar.

 

 

Cabot gaat samen met TNO de turquoise route onderzoeken om emissieloos waterstof te produceren uit aardgas. Het Amerikaanse chemiebedrijf – met een fabriek in Rotterdam –  is echter het meest geïnteresseerd in het bijproduct koolstof. In de komende editie geeft Petrochem een update.

Vorig jaar won TNO met haar molten metal techniek de Enlightenmentz, een duurzaamheids-award georganiseerd door Industrielinqs. Met methaanpyrolyse wordt emissieloos waterstof uit aardgas gemaakt met koolstof als waardevol bijproduct. De techniek staat in de belangstelling van veel grote internationale bedrijven. En niet alleen vanwege de route om emissieloos  waterstof te produceren.

Hoogwaardige toepassingen

Via Industrielinqs kwam TNO ook in contact met Cabot, een Amerikaans bedrijf dat onder andere in Rotterdam carbon black maakt, de chique naam voor koolstof. Vooralsnog blijkt dat een interessante match. Inmiddels is TNO met Cabot  in het Ember-project onderzoek begonnen naar de kwaliteit van de koolstof die wordt geproduceerd. En hoe valt deze kwaliteit te verbeteren? Cabot is dus vooral geïnteresseerd in wat voor velen het bijproduct is. Juist de zuiverheid van koolstof, ofwel carbon black, bepaalt de waarde van het product. Hoogwaardige toepassingen, bijvoorbeeld in batterijen in elektrische auto’s liggen in het verschiet. Maar ook uit de staalindustrie is interesse, vooral in afname van koolstof.

Refinery gas

Toch zijn de meeste partijen geïnteresseerd in het product waterstof. Namen kunnen in deze fase nog niet worden genoemd. Maar denk aan multinationale concerns met grote productie installaties voor ammoniak of raffinaderijen. Die hebben enorme hoeveelheden waterstof nodig, onder andere voor de ontzwaveling van brandstoffen. Bovendien hebben ze ook directe oplossing van het zogenoemde refinery gas, een mengsel van methaan, ethaan, propaan en meer. Deze kunnen alle door de gesmolten metaal worden geleid om waterstof en koolstof te produceren.