Eneco Archieven - Utilities

Giga Storage en Eneco starten met de realisatie van de grootste batterij van Nederland; Giga Buffalo. De batterij krijgt een vermogen van maar liefst 24 megawatt en 48 megawattuur. Met Giga Buffalo is het mogelijk productie van en vraag naar energie met elkaar in balans te brengen met behulp van groene energie. Hiermee is een verdere integratie van duurzame productiemiddelen in de elektriciteitsmarkt mogelijk en het levert naar verwachting een CO2-besparing op van ruim 23 duizend ton per jaar.

De bouw van GIGA Buffalo gaat dit jaar nog van start, zodat de batterij na de zomer van 2022 operationeel is. De elektriciteit die jaarlijks in de batterij wordt opgeslagen is ruim 30.000 megawattuur, te vergelijken met het jaarlijkse energieverbruik van circa 9.000 huishoudens. Daarmee wordt Giga Buffalo ruim zes keer zo groot als de huidige Giga Rhino batterij. Eneco gaat de batterij langjarig huren van Giga Storage en inzetten voor haar energiediensten.

Energiebalans

Om het doel van verdere integratie van duurzame productiemiddelen te bereiken, gaat Eneco Giga Buffalo vooral inzetten voor voorspelfouten in vraag en aanbod van energie op de intraday handelsmarkt. Daarnaast zet men de batterij in voor ondersteunende diensten aan TenneT. Dit gebeurt dan dus volledig duurzaam. In de komende maanden wordt gewerkt aan de voorbereidingen van de bouw, zoals het finaliseren van de benodigde contracten met leveranciers en de financiering.

Smartgrid

Giga Buffalo wordt aangesloten op het smartgrid van Windnet op het terrein van Accres, onderdeel van Wageningen University & Research, nabij Lelystad. Hier wordt onder meer onderzocht hoe er zoveel mogelijk duurzame energie op het huidige elektriciteitsnet gezet kan worden.

Eneco draagt 16 warmteprojecten in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht over aan Eteck Energie Bedrijven. Het gaat om bestaande lokale projecten die per 1 maart 2018 aan Eteck worden overgedragen. Eteck zal vanaf die datum de warmtelevering verzorgen aan de in totaal 1861 betrokken klanten.

Eneco en Eteck leveren beide een bijdrage aan de verduurzaming van de energiesector. De gedeelde focus op duurzaamheid gecombineerd met de expertise die Eteck heeft in het beheren van lokale warmteprojecten zijn voor Eneco belangrijke redenen om voor Eteck te kiezen. Eteck stelt haar kennis en inzicht als marktleider van lokale duurzame warmtenetten ten dienste om de continuïteit van de projecten te waarborgen en waar mogelijk te optimaliseren.

Michiel van den Berg, directeur Warmte & Koude bij Eneco; ‘Bij het overdragen van de warmtelevering is voor Eneco de continuïteit en de kwaliteit in de dienstverlening aan onze klanten van groot belang. In Eteck hebben we een partner gevonden die uitstekend in staat is om de levering op een goede manier van ons over te nemen. Tegelijkertijd maken we door de overdracht van deze projecten ruimte vrij om te investeren in nieuwe duurzame projecten. Zo vergroot Eneco de snelheid en impact van haar bijdrage aan de energietransitie.’

Eteck exploiteert meer dan 200 lokale warmte- en koudenetten tot enkele duizenden woning-aansluitingen per project. ‘Als organisatie zijn wij goed ingericht om afnemers bij lokale projecten van dienst te zijn’, aldus Jaap van Eck, directeur Eteck Energie Bedrijven. ‘Wij zien de overname van deze warmteprojecten als start van een duurzame samenwerking die ieder van ons in staat stelt om zijn eigen kracht, nog effectiever in te zetten voor de transitie in de energiemarkt.”

De aandeelhouderscommissie (AHC), de Raad van Commissarissen (RvC) en de Raad van Bestuur van Eneco hebben weer vertrouwen om de samenwerking voort te zetten op een manier die recht doet aan de belangen van alle betrokkenen. Er zijn heldere afspraken gemaakt over een gezamenlijk proces dat zal leiden tot de privatisering van Eneco. Dat zijn de uitkomsten van het mediationtraject tussen de RvC en de AHC.

De mediation onder leiding van mr. Eva Schutte, heeft geleid tot concrete afspraken over het belang van de continuering van de duurzame strategie van Eneco en over investeringen, beloningsbeleid, communicatie en het transactieproces waaronder beoordelingscriteria voor potentiële kopers en de timing. Over de inhoud van de gesprekken tijdens de mediation, worden geen nadere mededelingen gedaan zoals gebruikelijk is in dit soort processen.

Wethouder Adriaan Visser van gemeente Rotterdam, namens de aandeelhouders: ‘Ik ben blij dat we er op deze manier zijn uitgekomen. Dat is ook steeds ieders intentie geweest. We kunnen nu vooruit kijken naar een mooie toekomst voor Eneco. Het is zaak dat we in gezamenlijkheid snel starten met het verkoopproces waarbij het duurzame karakter van Eneco geborgd blijft’.

Edo van den Assem, voorzitter van de RvC van Eneco Groep: ‘Ik ben tevreden met het resultaat dat we samen hebben bereikt. Want het zorgt er voor dat we door kunnen met het privatiseringsproces van Eneco. In gezamenlijkheid en met oog voor de belangen van alle betrokken stakeholders. In de afspraken over het privatiseringsproces zijn waarborgen ingebouwd zodat Eneco Groep haar leidende rol in het verduurzamen van onze energie in de toekomst kan voortzetten’.

Vervolgproces

De AHC en Eneco gaan nu in gezamenlijkheid op korte termijn vervolgstappen zetten in de privatisering van Eneco Groep. Daarbij wordt gekeken naar de belangen van zowel de houdende als de verkopende aandeelhouders en de overige stakeholders. Zo wordt er over onderdelen van de afspraken nog advies gevraagd aan de Centrale Ondernemingsraad van Eneco.