Gasunie Archieven - Utilities

Kiwa organiseert samen met zeven andere spelers in de energietransitie op dinsdag 14 januari een workshop. Daarin worden de doelstellingen, prioriteiten en mogelijke resultaten van HyDelta als onderdeel van de energietransitie concreet gemaakt. Dit programma moet barrières wegnemen en zo waterstofprojecten versnellen.

Waterstof kan mogelijk net zo worden ingezet als aardgas. Daarom biedt het aardgasnetwerk goede mogelijkheden  als transportsysteem voor waterstof.

Doel van het HyDelta-programma is het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek waarvan de resultaten direct in de praktijk kunnen worden gebracht. Naast Kiwa nemen de provincie Groningen, TKI Nieuw Gas, Gasunie, TNO, ERIG, Hanzehogeschool Groningen en de New Energy Coalition deel aan dit Europees gedragen programma. HyDelta richt zich op een geïntegreerde aanpak van oplossingen voor de productie, opslag, het transport en gebruik van waterstof om zo de energietransitie te verbeteren en versnellen. Direct toepasbaar onderzoek staat hierin centraal, op nationaal en internationaal niveau.

Waterstofprojecten versnellen

De partijen die deelnemen aan HyDelta gaan aan de slag met alle aspecten van de toepassing van waterstof: van transport en veiligheid tot publieke acceptatie en economische hindernissen. Mogelijke belemmeringen die aan de orde kunnen komen, hebben te maken met de infrastructuur en de ruimtelijke analyse van de potentiële toevoer van hernieuwbare energie in het distributienetwerk. Ook zijn waarschijnlijk aanpassingen nodig in het bestaande gasdistributienetwerk en in componenten hiervan – zoals pijpleidingen, meetsystemen en andere installaties – zodat dit volledig geschikt is voor het transport van waterstof. Verder dient te worden getest hoe waterstof het best kan worden opgeslagen in speciale tanks, cilinders en zoutgrotten en of dit ook in vloeibare vorm mogelijk is. Daarnaast wordt bekeken of waterstof met schepen kan worden vervoerd en wordt getest tot welke geluidsoverlast het transport van waterstof met andere middelen kan leiden.

Gasunie zette de volgende stap in de afbouw van het Groningenveld. De stikstofinstallatie in Wieringermeer levert voor het eerst stikstof waarmee de gastransporteur hoogcalorisch gas naar Groningenkwaliteit degradeert.

Gasunie kan het laagcalorische Groningengas niet zomaar één op één vervangen. De meeste bronnen, zoals het Russische gas uit de Nortstream verbinding, zijn hoogcalorisch. Om de gasproductie in Groningen terug te brengen, moet het hoogcalorische gas een downgrade krijgen. Dat gebeurt met stikstof. Zodra de afbouw van het gasgebouw vorm kreeg, besloot Gasunie te investeren in extra stikstofcapaciteit.

 

Investeringen

De eerste investering is een uitbreiding van een bestaande installatie in Wieringermeer. Daarmee is de stikstofcapaciteit verhoogd met 80.000 kuub per uur. In zuidbroek bouwt Gasunie een geheel nieuwe installatie in Zuidbroek die  in 2022 nog eens 180.000 kuub per uur extra stikstof kan produceren. Naast deze stikstoffabrieken staat er ook nog een in Ommen. Ook het hoogcalorische gas van de Gate Terminal kan met stikstof uit een locale installatie naar Groningenkwaliteit worden omgezet.

Extra Groningengas

Met de huidige uitbreiding kan Gasunie een extra vijf miljard kuub hoogcalorisch gas omzetten in Groningenkwaliteit. In 2022 komt daar nog eens zeven miljard kuub bij. Volgens Gasunie kan de productie van het Groningenveld dan terug naar nul.

Megaklus

Volgens woordvoerder Michiel Bal van Gasunie was het een megaklus om de werkzaamheden op tijd af te krijgen. ‘Aannemers en collega’s hebben hier de afgelopen maanden met man en macht gewerkt om de uitbreiding voor 1 januari af te krijgen. Hierdoor kan er komend jaar vijf miljard aan Gronings gas worden bespaard. De minister had dat al ingecalculeerd, maar het was een enorme uitdaging om het ook daadwerkelijk te realiseren. Dat het is gelukt, is een groot compliment waard aan alle betrokkenen.’

Janneke Hermes (1978) wordt per 1 oktober de nieuwe CFO van  Gasunie, eigenaar en beheerder van de gas- en opslaginfrastructuur in Nederland en Duitsland. Zij treedt hiermee ook toe tot de Raad van Bestuur. Hermes volgt René Oudejans op, die na 7 jaar afscheid neemt als CFO van Gasunie.

Janneke Hermes is op het moment manager corporate finance en riskmanagement bij Gasunie. In deze rol is zij verantwoordelijk voor onder meer treasury, projectwaarderingen en risicomanagement. Zij begon haar carrière bij Gasunie in 2002 en bekleedde daar onder anderen leidinggevende functies bij financiën, strategie en human resources.

Rinse de Jong, voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC): ‘De RvC bedankt René Oudejans voor zijn voortreffelijke en gewaardeerde bijdrage aan Gasunie. Hij heeft geruime tijd geleden al laten weten zijn tweede termijn niet vol te zullen maken, daarom zijn wij op zoek gegaan naar een gekwalificeerde opvolger. Janneke Hermes koppelt een gedegen kennis van de energiemarkt aan een diepgaande financiële expertise. Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij met deze CFO een evenwichtige samenstelling van de Raad van Bestuur zeker stellen.’