Neptune Energy Archieven - Utilities

Half februari 2020 is een succesvolle start gemaakt met de gaswinning uit de nieuwe Noordzee gasput L5a-D4 op het Nederlandse deel. Deze put ligt in het L5a-D veld op iets meer dan 100 kilometer ten noorden van Den Helder.

Lex de Groot, managing director van Neptune Energy in Nederland zegt: ‘De nieuwe Noordzee gasput L5a-D4 betreft een zogenoemde hoge druk, hoge temperatuur-put en is geboord tot een diepte van 5,5 kilometer onder de Noordzee. Door deze uitdagende omstandigheden heeft het boorproces langer geduurd dan bij conventionele putten. Mooi om te zien dat deze uitdagende boring in het diepst producerende gasveld in het Nederlandse deel van de Noordzee veilig is gelukt. Veiligheid staat bij ons altijd op de eerste plaats.’

CO2-armere energie

De Groot vervolgt: ‘Nederland gaat richting een CO2-arme energievoorziening. Deze twee nieuwe putten dragen daaraan bij. Waar wind- en zonne-energie steeds meer ons elektriciteitsaanbod verduurzamen, is daarnaast het inzetten van Nederlands offshore aardgas om Nederlandse huizen te verwarmen de meest logische keuze. Nederlandse gaswinning uit de kleine velden op de Noordzee dragen direct en indirect bij aan de Nederlandse economie. Daarnaast is aardgas de minst vervuilende fossiele brandstof en kent Nederlands aardgas een ca. 30% lagere CO2-uitstoot dan geïmporteerd aardgas. Dat is een niet te onderschatten verschil als het gaat om het behalen van de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Ook de economische bijdrage aan Nederland moeten we zeker niet vergeten. Natuurlijk, in de loop der tijd zal het aandeel aardgas gaan afnemen, maar voorlopig is het nog een belangrijk onderdeel voor onze energiemix.’

Naast deze boring in L5a heeft Neptune Energy vorig jaar nog een boring gedaan. Dat betrof de E17a-A6 put. Deze put ligt op bijna 160 kilometer van Den Helder en is al in oktober vorig jaar succesvol in productie genomen.

Partners in L5a-D4 zijn: Neptune Energy Netherlands (60%), EBN (40%).

De eerste groene waterstofpilot op zee heeft de naam PosHYdon gekregen. Begin juli werd bekend dat het Q13a-A platform van Neptune Energy in Nederland voor de proef is geselecteerd. De pilot integreert drie energiesystemen op de Noordzee: offshore wind, offshore gas en waterstof. In een video laten de initiatiefnemers nu zien hoe het allemaal moet gaan werken.

De pilot is een initiatief van Nexstep, de Nederlandse Vereniging voor ontmanteling en hergebruik, en TNO in nauwe samenwerking met de industrie. Het heeft als doel ervaring op te doen met het gebruik van een electrolyser op zee en het testen van het integreren van diverse energiesystemen.

Groene waterstof

Het plan is om een 1 megawatt-electrolyser in een zeecontainer op het platform te plaatsen. Het platform Q13a-A is hiervoor zeer geschikt. Het is een volledig geëlektrificeerde offshore platform in het Nederlandse deel van de Noordzee en ligt op zo’n 13 kilometer van de kust van Scheveningen. Om groene waterstof te kunnen maken, wordt zeewater op het platform omgezet in gedemineraliseerd water. Daarbij wordt stroom van wind gebruikt om de groene waterstof te produceren.

Momenteel vindt de engineering & design fase plaats. De eerste daadwerkelijke waterstofproductie wordt in de loop van 2021 verwacht. De pilot heeft als doel om ervaring op te doen met het vervaardigen van waterstof in een offshore omgeving en te zien wat de invloed van zout op de electrolyser is.

Lees hier een uitgebreid artikel over het project.