Wikipedia Archieven - Utilities

De industriewaterleiding aan tussen AkzoNobel en Zeolyst op het industrieterrein Oosterhorn in Delfzijl is technisch in gebruik genomen. Havenbedrijf Groningen Seaports bekostigde het vier kilometer lange tracé tussen de zoutchemiereus en de zeolietenproducent.

AkzoNobel haalt pekelwater uit Zuidwending en verdampt dat om er zout uit te halen. Voorheen zette AkzoNobel het condensaat van de zoutproductie af als industriewater binnen het ChemiePark Delfzijl. Met het verdwijnen van BrunnerMond verdween ook een grote afnemer van industriewater.  Met de bouw van een nieuwe zoutfabriek en de sluiting van de sodafabriek kwam veel meer water beschikbaar, dan AkzoNobel kon afzetten binnen het Chemie Park Delfzijl. Op het Chemie Park Delfzijl maken BioMCN, Delamine, Lubrizol, Teijin Aramid al gebruik van industriewater, maar er bleef nog veel over. Het water in de Waddenzee lozen, was destijds de enige optie. Al snel ontstonden plannen om het water van industriewaterkwaliteit te distribueren, over de bedrijfsgrenzen heen, naar bedrijven in de directe omgeving. In 2012/2013 werd de eerste industriewaterleiding in gebruik genomen en kon waterstof en waterstofperoxide-producent FMC chemicals beschikken over industriewater.

Herbert Colmer, projectleider Utilities en Henri Kats, Business Manager Chemie bij Groningen Seaports: ‘Het havenbedrijf Groningen Seaports heeft in haar havenvisie 2030 haar duurzame ambities vastgelegd en ondersteunt en investeert in  infrastructuur die bijdraagt om deze duurzame ambities van het havenbedrijf  mogelijk te maken. Zo investeerde Groningen Seaports al in 2008 in een stoomgrid, dat de afgelopen jaren qua omvang en capaciteit fors is uitgebreid met als laatste uitbreiding de aansluiting van Eneco Bio Golden Raand biomassa centrale.’

Overcapaciteit

Na de aansluiting van FMC Chemicals, tegenwoordig Evonik,  bestond het plan al om dit industriewaternet nog verder door te leggen naar andere afnemers. Nadat de businesscase voor het doortrekken van de leiding was doorgerekend, veranderde de marktsituatie zodanig dat het project in de ijskast werd gezet. Totdat twee jaar geleden de economie weer aantrok en men voorzichtig weer over uitbreiding kon nadenken.

Uiteindelijk vond AkzoNobel  in Zeolyst een nieuwe afnemer waardoor de uitbreiding van het net weer haalbaar werd. De producent van synthetische zeolieten, gebruikt op dit moment drinkwater voor zijn proces, terwijl water van industriekwaliteit volstaat. Kats: ‘Het bedrijf is vier kilometer verwijderd van de waterbron en dus besloten we opnieuw de businesscase te berekenen voor uitbreiding van de industriewaterleiding. Zeolyst gebruikt jaarlijks zo’n vierhonderd- tot vijfhonderdduizend kuub water, wat betekent dat er nog steeds overcapaciteit is. De leiding is zodanig ontworpen dat het voor andere partijen mogelijk blijft om aan te haken. Er is een aantal grotere watergebruikers dicht bij het tracé, dus wie weet kunnen we binnenkort nog meer aansluitingen bouwen.’

Besparing

Het water gebruikt Zeolyst in de productie van zeolieten. Deze mineralen worden voornamelijk ingezet als katalysator in tal van chemische en kraakprocessen. Directeur Jos Leuvelt van Zeolyst: ‘Normaal gesproken gebruiken we leidingwater in ons productieproces. Zonder dit water zouden we niet kunnen produceren. We kunnen het leidingwater eenvoudig vervangen voor het water uit de zoutproductie, maar we houden de leidingwaterverbinding wel als backup. We zijn daarmee minder afhankelijk van de levering van AkzoNobel. We hebben goede afspraken gemaakt over de kwantiteit en kwaliteit van het geleverde water en besparen in ieder geval een significante hoeveelheid leidingwater. Bijkomend voordeel is dat het water dat AkzoNobel levert warmer is dan leidingwater. Aangezien we het water moeten opwarmen, besparen we ook een beperkte hoeveelheid energie.’

Havenbedrijf Groningen Seaports is eigenaar van de 4.400 meter lange Via de nieuwe leiding kan jaarlijks ongeveer twee miljoen kubieke meter industriewater worden aangevoerd. AkzoNobel is de operator aan de aanbodkant en zorgt voor de levering van voldoende proceswater. Het project kostte het havenbedrijf in totaal 512.700 euro, waar het Waddenfonds 132.700 euro voor zijn rekening nam. ‘De positieve impact op het milieu was genoeg reden voor het Waddenfonds om mee te investeren in de leiding’, zegt Colmer. ‘De vervanging van leidingwater voor industriewater scheelt namelijk in het gebruik van chemicaliën voor de ontharding van het leidingwater. Daarmee draagt het project bij aan de doelen van het Waddenfonds: duurzame economische ontwikkeling in het Waddengebied en het terugdringen van de ecologische belasting van de Waddenzee.’

Over Groningen Seaports

Groningen Seaports levert al stikstof, stoom en perslucht aan de verschillende bedrijven op het Industrieterrein Oosterhorn te Delfzijl. Het Groningse havenbedrijf is continu op zoek naar nieuwe projecten die de synergie tussen de aanwezige bedrijven kunnen vergroten. Te denken valt bijvoorbeeld aan het gebruik van productstromen die op dit moment nog niet worden benut. Zo bestaan er plannen om een buizenzone aan te leggen tussen de Eemshaven en Delfzijl, de ontwikkeling van een waterstofnet voor de industrie en de inzet van gelijkstroom afkomstig van duurzame opwekking.