Zappy Technology Solutions Archieven - Utilities

De CO2-uitstoot in Nederland was in het tweede kwartaal 0,9 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Volgens de eerste berekening groeide in dezelfde periode het bruto binnenlands product (bbp) met 3,3 procent. Belangrijke oorzaken van de afname van de CO2-uitstoot zijn de veranderde brandstofmix bij de productie van elektriciteit en het lagere gasverbruik voor verwarming. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste kwartaalcijfers over de CO2-uitstoot.

In het tweede kwartaal van 2017 was de CO2-uitstoot door energiebedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer bijna vijf procent lager dan een jaar eerder. Deze bedrijven zijn goed voor bijna 35 procent van de totale uitstoot. De afname komt vooral doordat energiebedrijven bij de productie minder steenkool en meer aardgas hebben ingezet. Bij het verbranden van aardgas wordt minder CO2 uitgestoten dan bij het verbranden van steenkool. De brandstofmix van Nederlandse energiecentrales is hiermee vanuit milieuoogpunt verbeterd. Wel hebben energiebedrijven meer elektriciteit geproduceerd dan in het tweede kwartaal van 2016. De extra opgewekte elektriciteit was vooral bestemd voor de export.

Chemische en basismetaalindustrie

Het cluster landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid heeft bijna evenveel CO2 uitgestoten als in hetzelfde kwartaal een jaar eerder, terwijl de toegevoegde waarde met drie procent is gestegen. Dit cluster is goed voor bijna 23 procent van de totale uitstoot.

Wel hebben de chemische en basismetaalindustrie meer CO2 uitgestoten. Deze toename komt vooral door de gestegen productie.

Stijging uitstoot transportsector

De CO2-emissies van de transportsector stegen in het tweede kwartaal met bijna vijf procent. De transportsector is goed voor bijna zestien procent van de totale uitstoot. De uitstoot nam het meest toe bij het goederenvervoer over de weg en de luchtvaart. De toename in deze sectoren komt vooral door meer vervoersbewegingen.

Uitstoot huishoudens gelijk gebleven

De CO2-uitstoot van de overige dienstverlening, goed voor bijna elf procent van de CO2-uitstoot, was bijna één procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2016. Er werd minder aardgas verstookt voor het verwarmen van bedrijfspanden, maar meer motorbrandstoffen verbruikt voor transport. Het weer in het tweede kwartaal van 2017 was zachter dan een jaar eerder. Gecorrigeerd voor dit weereffect was de CO2-uitstoot 0,4 procent lager.

De CO2-uitstoot van huishoudens ten slotte is in het tweede kwartaal per saldo gelijk gebleven. Ook bij huishoudens daalde het gasverbruik voor verwarming, maar nam daarentegen het verbruik van motorbrandstoffen toe. De CO2-uitstoot van huishoudens bedraagt bijna zestien procent van het totaal.

De Amerikaanse nieuwssite Axios zegt bronnen te hebben die meldden dat President van de Verenigde Staten Donald Trump zich wil terugtrekken uit het klimaatakkoord dat zijn voorganger Barack Obama ondertekende in Parijs.

Dat de President van de afspraken af wil, is volgens de bronnen in ieder geval duidelijk. Hoe hij dat gaat doen, is nog onderwerp van onderzoek. Als Trump de officiële weg wil bewandelen, kost hem dat drie jaar. Hij kan ook besluiten de onderliggende overeenkomst van Barack Obama met de Verenigde Naties over het terugdringen van emissies van elektriciteitscentrales ongeldig te verklaren, wat sneller voor elkaar is te krijgen.

De ondertekening door grote vervuilers als de Verenigde Staten, India en China was een van de grote successen van de COP 21 uit 2015. Trump heeft al eerder klimaatverandering door fossiele emissies als onzin afgedaan en wil dan ook geen afspraken maken over terugdringing van CO2-emissies.