Gascentrale gebruikt CO2 om turbine aan te drijven - Utilities
nieuws

Gascentrale gebruikt CO2 om turbine aan te drijven

Publicatie

4 jun 2018

Categorie

Het Nieuwe Produceren

Soort

nieuws

Tags

CO2, gas

Het Amerikaanse NET Power heeft in La Porte (Texas, VS) een demonstratiefabriek in gebruik genomen waar de productie van elektriciteit uit gas wordt gecombineerd met de afvang van schone CO2, zonder dat dit ten koste gaat van de efficiency van het proces.

NET Power heeft de fabriek in de afgelopen twee jaar gebouwd om een nieuwe technologie op grotere schaal te demonstreren. Daarvoor heeft Toshiba een nieuw type turbine en branders ontworpen. Koolstofdioxide wordt daarin gebruikt als werkvloeistof om de verbrandingsturbine aan te drijven.

Zuurstof in plaats van lucht

Conventionele gascentrales verbranden aardgas met lucht, een mengsel van zuurstof en stikstof. Bij die verbranding komt CO2 vrij, wat lastig te scheiden is van de overgebleven zuurstof en stikstof. Dat maakt van het afvangen van CO2 bij gascentrales een kostbare zaak. Het nieuwe proces van NET Power gebruikt bij de verbranding zuurstof in plaats van lucht. Bovendien drijft superkritisch (hoge druk) CO2 de turbine aan in plaats van stoom. Daardoor ontstaat in het proces alleen elektriciteit, water en CO2 die zo de pijpleiding in kan, met daarnaast nog waardevol argon en stikstof.

Net zo efficiënt

NET Power claimt dat het proces net zo efficiënt is als de meeste nu in gebruik zijnde gascentrales. Eventueel kan het proces nog zo worden ingericht dat er ook geen water ontstaat, maar dat levert wel een kleine reductie in efficiency op.

De demonstratiefabriek gebruikt nu een vijftig megawatt brander. NET Power wil na uitgebreid testen vanaf 2021 beginnen met de bouw van een driehonderd megawatt centrale, waarin meerdere vijftig megawatt branders worden gecombineerd.

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West