Gascentrales verdringen steenkoolgebruik - Utilities
nieuws

Gascentrales verdringen steenkoolgebruik

Publicatie

8 mrt 2017

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

aardgas, steenkool

Elektriciteitscentrales verbruikten voor het eerst sinds 2011 minder steenkool. In 2016 lag dit steenkoolverbruik 10 procent lager dan in 2015. Het verbruik van aardgas door elektriciteitscentrales daarentegen nam, na jaren van daling, met bijna dertig procent toe. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In het Energieakkoord voor duurzame groei (2013) is afgesproken dat de relatief laagrenderende kolencentrales uit de jaren tachtig worden gesloten. Drie van deze centrales, die gezamenlijk bijna twee gigawatt vermogen leverden, zijn eind 2015 stilgezet. Het buiten gebruik stellen van deze centrales speelde een rol bij de daling van het steenkoolverbruik.

Desondanks bleef in 2016 het steenkoolverbruik bij de productie van elektriciteit met 305 petajoule (PJ) in historisch perspectief hoog. In de jaren voor 2014 schommelde het steenkoolverbruik nog rond 210 PJ. Dit komt mede doordat in 2014 en 2015 relatief hoogrenderende kolencentrales in gebruik zijn genomen die ruim drie gigawatt leveren. In juli 2017 worden de laatste kolencentrales uit de jaren tachtig, met een gezamenlijk vermogen van 1 gigawatt, gesloten.

Aardgascentrales weer in de lift

Na vijf jaar daling steeg het verbruik van aardgas in elektriciteitscentrales in 2016 met bijna 30 procent. Naast het stilzetten van kolencentrales speelde ook mee dat in 2016 de prijs van aardgas met 30 tot 40 procent is gedaald. De productie door elektriciteitscentrales steeg in 2016 met ruim vier miljard kWh en bereikte met 76,7 miljard kWh het hoogste niveau ooit. Deze toename hangt vooral samen met de gedaalde import van elektriciteit. Deze daalde in 2016 met 6,5 miljard kWh. De export van elektriciteit daalde ook, met 2,7 miljard kWh.

Bron: CBS

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

├śrsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West