Gasnet Nederland geschikt voor waterstof - Utilities
nieuws

Gasnet Nederland geschikt voor waterstof

Publicatie

26 jul 2018

Categorie

Het Nieuwe Produceren

Soort

nieuws

Tags

infrastructuur, waterstof

Het huidige aardgasnet in Nederland is relatief eenvoudig geschikt te maken voor de distributie van waterstof als mogelijk alternatief voor aardgas of groen gas. Dit blijkt uit het onderzoek dat door Kiwa is verricht in opdracht van Netbeheer Nederland. Het streven is de komende jaren 200.000 woningen per jaar ‘aardgasloos’ te maken.

Met het uitfaseren van aardgas ontstaat de vraag of er nog toekomst is voor het huidige gasnetwerk. Netbeheerders hebben daarom laten onderzoeken of het netwerk geschikt is, of geschikt kan worden gemaakt, voor het transport van waterstof. Dat is, mits de juiste maatregelen worden genomen, het geval.

Waarom waterstof?

De klimaatdoelstellingen sluiten het gebruik van elke soort aardgas in de toekomst uit. Waterstof kan een waardevolle bijdrage leveren aan het realiseren van die doelstelling om Nederland aardgasloos te maken. Vóór het zover is, zijn meer onderzoek en het opdoen van ervaring essentieel. De netbeheerders, Kiwa en andere partijen – bijvoorbeeld producenten van verwarmingstoestellen, overheden en veiligheidsinstanties – zetten samen de noodzakelijke stappen op weg naar een duurzame energievoorziening.
Twee soorten duurzame gassen lijken in aanmerking te kunnen komen. Bij biomethaan is, net als bij aardgas, het hoofdbestanddeel methaan, maar met een grotere variatie aan andersoortige gascomponenten. Waterstof, dat geproduceerd kan worden met behulp van duurzame elektriciteit, is een emissievrije energiedrager voor mobiliteit, energieopslag, industrieel gebruik en mogelijk ook voor de bebouwde omgeving. Voor de productie is weliswaar elektriciteit nodig, maar wanneer die komt uit duurzame bronnen, is waterstof volledig CO2-neutraal.

Aanpassingen

Kiwa heeft onderzocht wat er komt kijken bij het overschakelen van aardgas op deze duurzame gassen. Naast het verzorgen van een veilig, betrouwbaar en betaalbaar transport, hoort daar het meten en verrekenen bij. Ook is in het onderzoek de kwaliteit van het afgeleverde gas meegenomen, alsmede de gevolgen ervan bij de afnemer.
De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat het bestaande gasnetwerk met de juiste maatregelen prima ingezet kan worden om duurzame gassen zoals (100 procent) waterstof en biomethaan te distribueren. Wel is het nodig om een nieuwe cv-ketel te ontwikkelen, of bij voorkeur een hybride warmtepomp die geschikt is voor waterstof. Ook veiligheidsmaatregelen zijn nodig, zoals het geven van een herkenbare geur aan waterstof en biomethaan en aangepaste werkmethoden en gereedschappen. Wanneer wordt gekozen voor de distributie en het gebruik van biomethaan geldt dat er extra geld moet worden geïnvesteerd in het kunnen omgaan met de variërende calorische waarde.

Verder onderzoek

Conclusie van het onderzoek is dat de toepassing van waterstof in de gebouwde omgeving veel potentieel lijkt te hebben, maar verder onderzoek is een must. De netbeheerders pleiten er daarom voor om tot 2030 in te zetten op de ontwikkeling en het gebruik van waterstof in de industrie en op een aantal pilots in de gebouwde omgeving. Zo namen de netwerkbedrijven Alliander, Enexis Groep en Stedin onlangs het initiatief om een proefopstelling van een waterstofnet te gaan bouwen bij The Green Village van de TU Delft. In Hoogeveen werkt netbeheerder Rendo mee aan de aanleg van een waterstofnet voor 80 woningen.
Het gezamenlijk opdoen van ervaring is hierbij, benadrukken de netbeheerders, essentieel. Dit gaat verder dan alleen de gasnetbeheerders, maar raakt ook leveranciers van toestellen, veiligheidsinstanties, gemeentes en andere overheden.

Het rapport ‘Toekomstbestendige Gasdistributienetwerken’ is te downloaden via deze link.

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West