Gasopslagen krijgen geen hogere korting op transportkosten - Utilities
nieuws

Gasopslagen krijgen geen hogere korting op transportkosten

Publicatie

25 okt 2017

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

ACM

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft energieconsultant Kyos gevraagd onderzoek te doen naar de hoogte van transportkosten voor gasopslagen in Nederland. De ACM heeft dit onderzoek laten uitvoeren om meer zicht te krijgen op de rol van transportkosten in de business case van gasopslagen.

Aanleiding voor het onderzoek waren gesprekken met Vereniging Gasopslag Nederland (VGN) waarin zorgen zijn geuit over de moeilijke positie waarin Nederlandse gasopslagen verkeren. De ACM is zich bewust van deze moeilijke positie. Met het oog op de voorzieningszekerheid heeft de ACM besloten dit nader te gaan onderzoeken. Het onderzoeksrapport “Assessment on the level of transport costs for gas storages in the Netherlands” bevestigt de moeilijke situatie van gasopslagen.

Door overaanbod en langjarige contracten met landelijk netbeheerder GTS zijn activiteiten nu veelal verlieslatend. Uit het onderzoek komt naar voren dat de Nederlandse gasopslagen na afloop van hun langjarige contract met GTS positieve marges behalen.

Het onderzoek wijst tevens uit dat een eventueel besluit om een gasopslag vervroegd te sluiten niet zal zijn ingegeven door de hoogte van de transportkosten. Deze keuze is uiteindelijk afhankelijk van de verwachtingen van gasopslagbeheerders over toekomstige marktomstandigheden.

Omdat de hoogte van transportkosten geen rol speelt in deze beslissing, ziet de ACM geen reden om gasopslagen met ingang van komend jaar een hogere korting op transporttarieven toe te staan. Daarbij merkt de ACM op dat met de implementatie van de nieuwe Europese netwerkcode voor tarieven de huidige korting voor gasopslagen van 25 procent op transporttarieven vanaf 2020 wordt verhoogd naar minimaal 50 procent.

Bron: ACM

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West