Gasunie ondersteunt energietransitie glastuinbouw - Utilities
nieuws

Gasunie ondersteunt energietransitie glastuinbouw

Publicatie

20 sep 2018

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

energietransitie, Gasunie

Gasunie en brancheorganisatie voor de tuinbouw LTO Glaskracht Nederland hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend met als doel hun krachten te bundelen voor de energietransitie in de Nederlandse glastuinbouwsector.

De partners gaan verkennen welke projecten mogelijk zijn op het terrein van CO2-voorziening, warmtenetten, biomassatoepassing, hernieuwbaar gas en waterstof. Zij willen vanaf 2019 samen projecten gaan ontwikkelen. Ook wordt gezamenlijk inbreng geleverd voor het Klimaatakkoord 2030 dat dit najaar tot stand zal komen. De glastuinbouw heeft de ambitie om in 2040 een klimaatneutrale sector te zijn.

Hans Coenen, directeur Business Development van Gasunie: ‘We werken aan diverse duurzame energie-infrastructuur projecten die ook ingezet kunnen worden voor een klimaatneutrale glastuinbouw. Plantaardige restproducten kunnen bijvoorbeeld worden omgezet in groen gas, dat dan op zijn beurt weer de kassen kan verwarmen. Ook voor waterstof infrastructuur ligt daar een mogelijkheid, evenals voor grootschalige warmtenetten. Daarnaast kan CO2 uit de industrie nuttig hergebruikt worden als voedingsstof voor planten. De uitdaging is om dit alles technisch en economisch te laten werken.’

Ambitie

De glastuinbouw heeft de ambitie om in 2040 een klimaatneutrale sector te zijn. Kassen stoten dan geen CO2 meer uit en maken gebruik van duurzame energiebronnen voor de verwarming en belichting voor de teelt van groenten, bloemen en planten. De ontwikkeling van klimaatneutrale warmte- en CO2-voorzieningen en de beschikking over een infrastructuur om de glastuinbouw van duurzame warmte en CO2 te voorzien, is voor de realisatie van deze ambitie van wezenlijk belang. Gasunie kan met haar expertise op het gebied van nieuwe infrastructuur en hernieuwbaar gas een zeer belangrijke bijdrage leveren.

Bron: Gasunie

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West