GGD: Hou rekening met gezondheid in klimaatbeleid - Utilities
nieuws

GGD: Hou rekening met gezondheid in klimaatbeleid

Publicatie

23 okt 2019

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Klimaatbeleid

Het klimaatbeleid van het kabinet levert ook een bijdrage aan de gezondheid. Sommige maatregelen leiden zelfs direct tot grote gezondheidswinst. Een aantal maatregelen hebben echter ook neveneffecten die een risico kunnen vormen voor de gezondheid. GGD GHOR roept op om bij besluiten ook de effecten op de gezondheid mee te laten wegen. De overheid zou klimaatmaatregelen moeten zoeken die ook de gezondheid beschermen of verbeteren.

Veel maatregelen die goed zijn voor ons klimaat, dragen ook bij aan de gezondheid. Zo zullen de meeste maatregelen op het gebied van mobiliteit die bijdragen aan minder CO2-uitstoot, ook gunstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Bij woningverbetering kunnen de klimaatmaatregelen worden aangegrepen om ook meteen te werken aan een gezonder binnenmilieu.

Potentiële risico’s

Sommige klimaatmaatregelen kunnen echter negatief uitpakken voor de gezondheid. Denk aan de geluidsoverlast of slagschaduwen van windturbines en uitstoot bij verbranding van biomassa die bijdraagt aan fijnstofconcentraties. Ook bestaat er risico op geluidsoverlast bij verduurzaming van woningen door het geluid van warmtepompen.

Gezondheid als kader

De GGD GHOR  beveelt aan in het klimaatbeleid, in navolging van de Omgevingswet, gezondheid mee te nemen in alle afwegingen. Verbind het klimaatbeleid met de inzet die momenteel wordt gepleegd in (in ieder geval) de Nationale Omgevingsvisie, het Schone Lucht Akkoord, het Preventieakkoord en de aankomende Nota Volksgezondheid.

Aanbod GGD

GGD GHOR Nederland behartigt de belangen van de publieke gezondheid in Nederland. Daarom geeft ze aan als beleid effect kan hebben op de gezondheid van de inwoners van ons land. Een aantal GGD’en heeft dan ook gereageerd op de internetconsultatie over het klimaatbeleid. Ook op lokaal niveau kan de

Bron: GGDGHOR

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.