Groen licht voor aanleg COBRA kabel - Utilities
nieuws

Groen licht voor aanleg COBRA kabel

Publicatie

5 nov 2016

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

De kabelverbinding met een capaciteit van circa zevenhonderd megawatt wordt ongeveer 325 kilometer lang en loopt vanaf Eemshaven (Nederland) via Duitsland naar Endrup (Denemarken). De verbinding wordt uitgevoerd als een hoogspanningsgelijkstroomkabel (High Voltage Direct Current, HVDC) omdat er dankzij deze gelijkstroomtechniek weinig verliezen optreden bij elektriciteitstransport over lange afstanden en er dus vrijwel geen (duurzame) stroom verloren gaat. Twee converterstations op land, een in Nederland en een in Denemarken, zijn nodig om de kabel aan te sluiten op de bestaande netten.

 

Geen beroep tegen vergunningen

Voor de aanleg van COBRA zijn diverse vergunningen nodig in zowel Nederland als Denemarken, maar ook in Duitsland omdat de verbinding deels over Duitse zeebodem zal worden aangelegd. De kabel doorkruist natuurbeschermingsgebieden zoals de Waddenzee en riff gebieden, doorkruist mijngebieden en is gepland in de nabijheid van andere kabels en offshore windmolenparken. Bijzonder is dat er tegen de verleende Nederlandse vergunningen voor de aanleg van COBRA geen enkel beroep is aangetekend. Een gang naar de Raad van State is voor dit project dus niet nodig en TenneT en Energinet.dk kunnen zich nu vol richten op de voorbereidingen voor de aanleg.

 

Groene energie

De aanleg van de COBRAcable levert voor beide landen voordelen op. Er wordt meer duurzame energie geïmporteerd, vooral wind uit Denemarken. Voor Denemarken is het waarborgen van de leveringszekerheid van groot belang. De kabel maakt structureel Nederlandse capaciteit beschikbaar voor het Deense elektriciteitsnet en omgekeerd. Verder wordt de kabelverbinding zo ontworpen dat het in een later stadium mogelijk is om een windpark op zee aan te kunnen sluiten. Hierdoor draagt de kabel bij aan de verwezenlijking van een duurzaam internationaal energielandschap, een streven van de Europese Unie.

 

Planning

TenneT en Energinet.dk zullen einde van de zomer starten met voorbereidende werkzaamheden. In het najaar wordt er gestart met de aanleg van de COBRA kabel. De verbinding zal in 2019 in bedrijf worden genomen.

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.