Groen links wil gasloze nieuwbouw als norm - Utilities
nieuws

Groen links wil gasloze nieuwbouw als norm

Publicatie

14 sep 2017

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Groen Links

Vandaag dient GroenLinks  Kamerlid Liesbeth van Tongeren een initiatiefwet in die de huidige aansluitplicht op het gasnet voor nieuwbouwwoningen uit de wet haalt.  Van Tongeren stelt dit vandaag voor bij een debat over energiedoelen bij woningbouwcoöperaties.

Het kabinet heeft de intentie om woningen in 2050 van het gas af te hebben, maar daarvoor is nog steeds niets geregeld.  De GroenLinks initiatiefwet stelt een duidelijke nieuwe norm; nieuwbouw is gasloos. Deze norm wordt sterk bepleit door Vereniging Nederlandse Gemeentes, het Inter Provinciaal Overleg, de netbeheerders, bouwbedrijven zoals Ballast Nedam en Dura Vermeer, Uneto-VNI en milieuorganisaties.  Dat bleek onder andere op een hoorzitting die op initiatief van GroenLinks in juni dit jaar door de Tweede Kamer werd gehouden.

Van Tongeren: ‘We willen minder fossiele brandstoffen gebruiken en over op hernieuwbare energie dus dan is het logisch dat je nieuwbouw niet meer op het gas aansluit. Geld dat je nu investeert in extra gasleidingen is weggegooid. Het is zo logisch dat iedereen denkt dat het allang geregeld is. Maar met deze wet wordt alle nieuwbouw gasloos.’

Volgens onderzoek van stichting Natuur & Milieu worden met de huidige wetgeving nog steeds 150.000 nieuwbouwwoningen op het gas aangesloten in de komende jaren. Dat druist in tegen de kabinetsdoelstelling om in 2050 geen enkele woning meer op het gas te hebben. Netbeheerders moeten dan toch investeren in gasleidingen die maar kort zullen wordengebruikt .

Huishoudens gebruiken Gronings gas. Vanwege de ernstige problemen rond de mijnbouw in Groningen is het urgent de af te bouwen. Ook raakt het Groningse gasveld leeg.  Nieuwe huizen die goed geïsoleerd zijn, waar je op moderne wijze kookt en verwarmt en waar je zelf energie opwekt. Nederlanders zijn er klaar voor.

Bron: Groen Links

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West