Industrie en milieubeweging bepleiten samen groen waterstof - Utilities
nieuws

Industrie en milieubeweging bepleiten samen groen waterstof

Publicatie

31 mei 2018

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

groene waterstof, waterstof

In het Klimaat & Energieakkoord moet komende zomer groen waterstof  prominent worden opgenomen. De Waterstof Coalitie stelt dat duurzaam geproduceerde waterstof een wezenlijk onderdeel is van een betrouwbare én betaalbare energietransitie in Nederland. Minister Wiebes van Economische Zaken & Klimaat ontving haar manifest.

De drieëntwintig bedrijven en organisaties die de Waterstof Coalitie vormen roepen de regering op juist nu groene waterstof te stimuleren voor verdere verduurzaming van de energievoorziening. Daaronder verschillende chemiebedrijven, universiteiten, havenbedrijven, en ook de milieubeweging is ruim vertegenwoordigd. Sterker nog, initiatiefnemer is Greenpeace. Volgens de coalitie is de uitrol van groen waterstof een kosteneffectieve oplossing al in 2030 een forse bijdrage te leveren aan de daling van CO2-uitstoot.

Kosten omlaag

De programmatische aanpak van windparken op zee, neemt de coalitie als voorbeeld. Subsidies zijn nodig geweest, maar inmiddels is het offshore windpark aanbesteed zonder dat er overheidssteun bij nodig is.

Van groot belang is dat de productiekosten van groene waterstof omlaag gaan, met name de investering in elektrolyzers. Op dit moment is groene waterstof een duurdere oplossing dan de productie uit onder andere aardgas. Een forse kostenreductie van elektrolyzers, samen met een daling van de kosten van hernieuwbare elektriciteit, moet echter haalbaar zijn: volgens de coalitie in 2030 met circa twee derde bij een elektrolyse capaciteit van 3 tot 4 GW.

Opslag

In waterstof kan energie betaalbaar en efficiënt in grote hoeveelheden worden opgeslagen. Zodoende kunnen tekorten of overschotten aan elektriciteit worden opgevangen waarmee het elektriciteitssysteem in balans blijft. Dit voorkomt het afschakelen van windmolens in situaties van een productieoverschot.

De Waterstof Coalitie, een initiatief van Greenpeace Nederland, is een nog steeds groeiend initiatief van verschillende partijen die deelnemen aan de klimaattafels, waaronder netbeheerders, industrie, energiebedrijven, milieuorganisaties en wetenschappers: AkzoNobel Specialty Chemicals, Alliander, ENGIE Nederland, Eneco Groep, Enexis Groep, Gasunie, Greenpeace Nederland, Groningen Seaports, Havenbedrijf Rotterdam, Innogy, Natuur & Milieu, Natuur & Milieufederaties, New Energy Coalition, Nuon, OCI Nitrogen, Stedin Groep, Tata Steel Europe, TenneT, ThyssenKrupp, TU Delft, TU Eindhoven, VNO-NCW en Yara Sluiskil.

Download hier het manifest

Bron: Gasunie

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West