Grond en water beschikbaar voor duurzame energieopwek - Utilities
nieuws

Grond en water beschikbaar voor duurzame energieopwek

Publicatie

14 mrt 2017

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

ProRail, Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat en ProRail stellen delen van hun beheergebied (water en land) beschikbaar om duurzame energie op te wekken. Daarmee kunnen zij op den duur ruim in hun eigen energieverbruik voorzien en worden daarmee energieneutraal. Samen met de netbeheerders Liander, Stedin en Enexis verkennen zij de verdere kansen voor het opwekken van duurzame energie op hun eigen beheergebied.

Rijkswaterstaat gaat samen met ProRail en Liander, Stedin en Enexis onder de naam PetaPlan verkennen wat de verdere mogelijkheden zijn om gronden, onderstations en wateroppervlaktes beschikbaar te stellen voor het opwekken van duurzame energie. Daarbij gaat het in toenemende mate over het plaatsen van zonnepanelen in onder andere stations, stallingen, bermen, knooppunten, geluidschermen, baggerdepots en het IJsselmeergebied.

Door op te trekken met de netbeheerders kunnen de partijen het netwerk optimaliseren en zo besparen op netwerkkosten. Ook worden onnodige netwerkinvesteringen vermeden omdat slimmer gebruik wordt gemaakt van de huidige netwerken.

Analyse

In de komende periode wordt een nadere analyse gemaakt van de mogelijkheden op het (beheer)gebied van Rijkswaterstaat en ProRail. Eind 2017 wordt deze analyse afgerond. Ook wordt aan de hand van zes voorbeeldprojecten gezamenlijk ervaring opgedaan met opwekken en aansluiten van grootschalige energieprojecten. Een voorbeeld van zo’n project zijn de drijvende zonnepanelen in het baggerdepot de Slufter.

Energieneutraal

Rijkswaterstaat wil uiterlijk 2030 energieneutraal zijn. De verwachting is dat de energiebehoefte van Rijkswaterstaat (circa één petajoule) en ProRail (circa 0,5 petajoule), als onderdeel van de rijksoverheid (circa zes petajoule), ruim kan worden gedekt. In potentie kan daarmee zelfs worden voorzien in de energiebehoefte van het Rijk. De totale opwekpotentie op het beheergebied van Rijkswaterstaat en ProRail ligt in dezelfde ordergrootte als het totale energieverbruik van de rijksoverheid en vijf netbeheerders tezamen (circa 21 petajoule). Er zal de komende tijd nader onderzoek worden gedaan naar verdere kansen voor duurzame energie, zoals de mogelijkheden voor het beschikbaar stellen van het areaal voor initiatieven van andere partijen.

Bron: Rijkswaterstaat

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West