Grootverbruikers Groningengas krijgen meer tijd - Utilities
nieuws

Grootverbruikers Groningengas krijgen meer tijd

Publicatie

4 dec 2018

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

aardgas, Groningen

Met de bouw van een nieuw stikstofstation en uitbreiding van de huidige stikstofcapaciteit, kan GTS garanderen dat ook na afbouw van het Groningenveld nog laagcalorisch gas kan worden geleverd. Dat betekent dat de grootverbruikers van dit gas langer de tijd krijgen om over te gaan op alternatieve bronnen. Dat meldt minister Eric Wiebes van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Zoals afgesproken bouwt het kabinet de gaswinning in Groningen de komende jaren versneld af. Vanaf 2023 daalt het winningsniveau onder de vijf miljard kuub. Daarmee zou de levering van het laagcalorische gas in gevaar kunnen komen. Minister Wiebes van Economische Zaken schreef daarom een aantal grootverbruikers van het Groningengas aan met het verzoek de consumptie drastisch te verlagen of over te stappen op hoogcalorisch gas. Volgens Wiebes verloopt de realisatie van een extra stikstofinstallatie in Zuidbroek echter zo voorspoedig dat deze overstap niet meer nodig is. Met dit stikstof kan hoogcalorisch gas worden omgezet in gas van Groningenkwaliteit. De stikstofinstallatie is volgens de minister in het eerste kwartaal van 2022 operationeel. Ook Kan GTS vanaf 2020 extra stikstof inkopen, om de twee jaar te overbruggen tot de nieuwe installatie in gebruik wordt genomen.

Duurzame alternatieven

De minister hoopt dan ook dat de grootverbruikers de extra tijd gebruiken om duurzame alternatieven te vinden voor het laagcalorische gas. Voor het behalen van het basispad dat de minister uitstippelde voor afbouw van het Groningengas, is het wel essentieel dat tenminste de grootste verbruikers (> 100 miljoen kubieke meter) voor oktober 2022 van het laagcalorisch gas afschakelen. Dit betreft nu negen bedrijven. Met enkele van deze bedrijven is al overeenstemming over de ombouw. Wiebes bereid nu een wetswijziging voor om deze bedrijven te verplichten tot omschakeling van laagcalorisch gas naar een (duurzaam) alternatief. Deze bedrijven kunnen dan – voor zover noodzakelijk – aanspraak maken op nadeelcompensatie. Hiervoor heeft het kabinet in het regeerakkoord in totaal 75 miljoen voor beschikbaar gesteld.

Hoge kosten

GTS had al aangegeven de omschakeling naar hoogcalorisch gas niet op tijd te kunnen realiseren voor alle 53 bedrijven die hiervoor in aanmerking zouden komen. De netbeheerder concentreert zich nu op de negen grootste verbruikers. De andere gebruikers, gezamenlijk goed voor één miljard Nm³ aan Groningengas per jaar, worden aangemoedigd naar andere alternatieven te zoeken. GTS schat de kosten voor de ombouw van de laagcalorische netten naar de hoogcalorische variant op 360 miljoen.

Voor de overige, minder grote grootverbruikers zet Wiebes in op verduurzaming in plaats van omschakeling. Die bedrijven kunnen zich dan richten op verduurzaming in plaats van omschakeling naar hoogcalorisch gas. Daarmee leveren deze bedrijven tegelijkertijd een bijdrage aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord.

Bron: Rijksoverheid

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West