Havenbedrijf Rotterdam sluit aan bij North Sea Wind Power Hub-consortium - Utilities
nieuws

Havenbedrijf Rotterdam sluit aan bij North Sea Wind Power Hub-consortium

Publicatie

28 nov 2017

Categorie

Het Nieuwe Produceren

Soort

nieuws

Tags

power-to-gas, waterstof

Het Havenbedrijf sluit zich als vijfde partner aan bij TenneT TSO B.V. (Nederland), Energinet (Denemarken), TenneT TSO GmbH (Duitsland) en Gasunie. De vier elektriciteits- en gasnetwerkbedrijven en het Havenbedrijf bundelen hun krachten voor de verdere studie en onderzoek naar de ontwikkeling van een grootschalig, duurzaam Europees energiesysteem op de Noordzee.

Het samenwerkingsverband is belangrijk voor de totstandkoming van een ‘North Sea Wind Power Hub’ in de periode na 2030, die een belangrijke bijdrage moet leveren aan het realiseren van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Om de EU-klimaatdoelstellingen te behalen, zal het offshore-windenergievermogen op de Noordzee aanzienlijk moeten worden uitgebreid. Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: ‘De industrie heeft groene stroom en waterstof nodig wil ze aan de klimaatdoelstellingen van Parijs kunnen voldoen. Het concept van een North Sea Wind Power Hub is een aansprekend vergezicht in de ontwikkeling van een grootschalig, duurzaam energiesysteem op de Noordzee. We moeten nu vaart maken met grootschalige windenergie op zee en zorgen dat dit goed verankerd wordt in de plannen van de verschillende landen rond de Noordzee.’

‘Power Link Islands

Centraal in de visie van het consortium staat de aanleg van één of meerdere zogeheten ‘Power Link Islands’ of hubs met verbindingen naar en tussen de Noordzee-landen. Deze kunstmatige eilanden of hubs moeten op de Noordzee worden gerealiseerd op een locatie met optimale windomstandigheden. Voor offshore-windlocaties ver op zee leidt een gecoördineerde internationale aanpak met een eiland-oplossing tot dertig procent kostenbesparing ten opzichte van het ‘business as usual’ aansluitmodel met HVDC converterplatforms op individuele onderstellen.
Er kan een groot aantal windturbines of offshore-windparken worden aangesloten op een Power Link Island. Vanaf het eiland kan de windenergie verder worden gedistribueerd en getransporteerd via gelijkstroomverbindingen naar de Noordzee-landen (Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Duitsland en Denemarken).

Power-to-gas

Bovendien kan de  windstroom op een Power Link Island worden omgezet naar duurzame waterstof voor grootschalig transport naar land, opslag of buffering. Op dit moment wordt waterstof nog gemaakt van aardgas met CO2 als bijproduct. Het combineren van de sterke punten van stroom- en gassystemen kan ook een impuls geven aan de opkomst van waterstof als duurzame oplossing in tal van toepassingen in de industrie, de gebouwde omgeving en de transportsector.
Power-to-gas zal naar verwachting een belangrijke rol spelen in de verdere analyses van het North Sea Wind Power Hub-systeem. De windstroom zou dicht bij de bron kunnen worden omgezet in gasvorm en mogelijk via bestaande offshore-gasinfrastructuur aan land worden gebracht.
Fotocredit: TenneT
Bron: TenneT

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West