Havenbedrijf wil doorgaan met CCS - Utilities
nieuws

Havenbedrijf wil doorgaan met CCS

Publicatie

30 jun 2017

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

CCS, EBN, engie, Port of Rotterdam, Uniper

Havenbedrijf Rotterdam is zeer teleurgesteld in de aankondiging van Uniper en Engie dat ze willen stoppen met het CO2-afvang en -opslagproject ROAD. Het Havenbedrijf en EBN gaan echter door met de verkenning naar een basisinfrastructuur voor het verzamelen en transporteren van CO2.

CCS is een van de belangrijkste manieren om de CO₂-uitstoot van de kolencentrales te verkleinen. De bedrijven komen de door hen gewekte verwachting voor een grootschalige proef met CCS niet na. Het Havenbedrijf is van mening dat de kolencentrales nog lange tijd open kunnen blijven mits zij de negatieve milieu-impact van de CO₂-uitstoot beperken door uitkoppeling van warmte voor met name de industrie, door CCS en/of door de bijstook van biomassa of lignine. Het Klimaatakkoord van Parijs noodzaakt immers de CO₂-uitstoot stelselmatig terug te dringen. Bedrijven kunnen daar de ogen niet voor sluiten.

CCS wordt internationaal, maar ook in de nationale Energieagenda, gezien als een belangrijk instrument om de CO₂-uitstoot terug te dringen. Met name olieraffinaderijen en de chemiesector beschikken nog over onvoldoende hernieuwbare of circulaire alternatieven. Met afvang en opslag van CO₂ krijgt deze economisch en maatschappelijk belangrijke sector mogelijkheden om de CO₂-uitstoot te verminderen.

Basisinfrastructuur

Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en EBN voeren daarom gezamenlijk een verkenning uit naar het realiseren van een basisinfrastructuur voor het verzamelen en transporteren van CO₂ in het Rotterdamse havengebied, dat vervolgens opgeslagen kan worden in lege gasvelden onder de Noordzee. Door deze ringleiding en opslaginfrastructuur als een ‘collectieve voorziening’ op te zetten, zijn er belangrijke kostenvoordelen.

Het streven is dat eind 2017/begin 2018 de beslissing genomen wordt voor de volgende stap. De partijen zijn in gesprek met het ministerie van Economische Zaken over dit concept. Ook met de Europese Commissie lopen gesprekken.

Bron: Port of Rotterdam

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West