HVC en Boskalis Environmental bouwen bodemaswasinstallatie - Utilities
nieuws

HVC en Boskalis Environmental bouwen bodemaswasinstallatie

Publicatie

15 jan 2016

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Bodemas is het restproduct van restafvalverbranding in een afvalenergiecentrale (AEC). HVC verwerkt die bodemas momenteel in zijn slakopwerkingsinstallatie. Met deze traditionele verwerkingsmethode moeten de AEC’s ervoor zorgen dat verontreinigende stoffen die nog in de bodemas zitten niet door regenwater kunnen uitspoelen. Dit gebeurt nu onder meer door deze af te dekken met folie. De nieuwe bodemwasinstallatie spoelt de schadelijke stoffen tijdens het wassen van de bodemas er al uit. De bouwstof die overblijft kan dus “vrij” – zonder isolerende voorzieningen of verdere bewerking – toegepast worden in bijvoorbeeld de wegenbouw als alternatief voor zand, maar ook in beton en asfalt. “Het wassen en verder opwerken van bodemas is een mooi voorbeeld van de circulaire economie. De ingewikkelde gebruiksaanwijzing van bodemas vervalt. Bodemas wordt voor het eerst een volwaardige vervanger van zand”, aldus Dion van Steensel, directeur HVC. 

Nog veel goud in restafval

De nieuwe bodemaswasinstallatie beschikt ook over de techniek om meer waardevolle non-ferro metalen (koper, goud, lood, aluminium) uit het bodemas te winnen. In het huidige proces wint HVC circa 1,5 procent non-ferro uit het bodemas terug. Met het nieuwe proces wordt aanvullend non-ferro metaal teruggewonnen. Uit onderzoek blijkt dat er nog voor 27 miljoen euro aan goud in het restafval in Nederland zit. ‘Bijkomend voordeel is dat ook edelmetalen worden teruggewonnen uit de zandfractie. Dit levert niet alleen extra inkomsten op maar ook belangrijke milieuwinst, omdat al deze gerecyclede metalen niet gewonnen hoeven te worden uit primaire ertsen’, aldus Haico Wevers, directeur Boskalis Environmental.

Green Deal

HVC loopt met de installatie op schema met betrekking tot het nakomen van de milieuafspraken die in 2012 tussen de overheid en de AEC-sector zijn gemaakt. In deze zogeheten Green Deal is afgesproken dat in 2017 de helft en in 2020 alle verwerkte bodemas vrij toepasbaar moet zijn. Daarnaast moet er een minimum aan metalen worden teruggewonnen en moet er minder dan vijftien procent restmateriaal overblijven. In de nieuwe installatie wordt alle bodemas van HVC verwerkt tot vrij-toepasbare bouwstof, worden meer metalen teruggewonnen dan voorheen en blijft er minder dan vijftien procent residu over. Daarmee geeft HVC ruimschoots invulling aan de afspraken met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.