HVC zoekt geothermie omgeving Alkmaar - Utilities
nieuws

HVC zoekt geothermie omgeving Alkmaar

Publicatie

24 okt 2018

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

geothermie, onderzoek

HVC gaat de potentie voor geothermie in Alkmaar, Langedijk en Heerhugowaard onderzoeken. Onlangs heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een opsporingsvergunning voor geothermie aan HVC toegekend.

Samen met de gemeenten Alkmaar, Langedijk en Heerhugowaard verkent HVC of en onder welke voorwaarden de ondergrond een bijdrage kan leveren aan de verduurzaming van de regio. Het kassengebied Alton in Heerhugowaard wordt als eerste onderzocht, omdat uit eerder onderzoek blijkt dat deze locatie zeer kansrijk is voor geothermie.

Nederland aardgasvrij

De overheid heeft bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig aardgasvrij moet zijn. Dat is een enorme opgave waarbij de gemeenten een belangrijke rol gaan vervullen. Ruim 7 miljoen huishoudens moeten van het aardgas af. Aardgas draagt als fossiele brandstof bij aan de klimaatverandering. Voor een klimaatneutraal Nederland moeten we daarom over op nieuwe manieren van verwarmen, douchen en koken.

Regie ondergrond gemeenten

De Nederlandse overheid stimuleert het in kaart brengen van de ondergrond in Nederland om het potentieel van geothermieprojecten volledig te benutten. Marco van Soerland, (manager Lokale warmte HVC): “Gemeenten erkennen de duurzaamheidsopgave en zien het belang om geothermie op een veilige en maatschappelijk verantwoorde manier te winnen. Door samen met de gemeenten  een opsporingsvergunning aan te vragen, blijft de regie op de ondergrond  publiek geborgd. Met deze vergunning heeft de aanvrager het exclusieve recht om binnen dit gebied onderzoeken op de aanwezigheid van aardwarmte.” In eerste instantie wordt gekeken naar de ontwikkeling van een geothermieboring in het glastuinbouwgebied Alton in Heerhugowaard. HVC heeft een duurzame energie subsidie (SDE+) aangevraagd bij het ministerie om het project te realiseren. Op zijn vroegst zal de boring in de tweede helft van 2020 plaatsvinden.

Bron: HVC

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West