Industrie neemt verantwoordelijkheid in energietransitie - Utilities
nieuws

Industrie neemt verantwoordelijkheid in energietransitie

Publicatie

30 okt 2017

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

energietransitie, Industrie&Energie 2017, THT2050

 

Het nieuwe kabinet zet zwaar in op het terugdringen van de CO2-uitstoot. Op 12 december komen  industriële grootverbruikers en technologiebedrijven bij elkaar om te bespreken hoe zij dit voor elkaar kunnen krijgen. Hoor tijdens het congres Industrie & Energie 2017 over de voortgang van de Transitieroute Hogetemperatuurwarmte 2050, de resultaten van de ketensamenwerking van RWE met Akzonobel en de innovaties van OCI die de energievraag terugdringen. Ook is er ruime aandacht voor de randvoorwaarden en technologie die de transitie mogelijk maakt.

Schrijf u HIER in en laat u inspireren.

Het gaat allemaal nog te langzaam. Willen we de klimaatdoelstellingen van Parijs halen dan is versnelling noodzakelijk. Het nieuwe kabinet, Rutte III, wil zelfs meer CO2-besparen. Als uitgangspunt geldt de doelstelling van 49 procent CO2-reductie in 2030. En er komt een nationaal Klimaat- en energieakkoord. De toon van het regeerakkoord suggereert dat het kabinet de weg wil vrijmaken voor samenwerking in de industrie. Het is aan de industrie om de handschoen op te pakken en te versnellen.

Hogetemperatuurwarmte

In de zware industrie gaat de meeste energie naar hogetemperatuurwarmte. Het ministerie van Economische Zaken onderzoekt dan ook samen met de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Binnelandse Zaken en Koninkrijksrelaties en een groot aantal marktpartijen naar duurzame alternatieven voor hogetemperatuurwarmte in de Transitieroute Hogetemperatuurwarmte (THT) 2050. Marion Hopman coördineert als programmamanager het overleg met publieke en private partijen en zal tijdens Industry & Energie de eerste resultaten bekendmaken van de verkenning. ‘We staan de komende dertig jaar voor een grote opgave’, zegt Hopman. ‘Het is niet meer de vraag óf we een koolstofloze toekomst willen, maar wel hoe we daar moeten komen. De industrie speelt in deze opgave een belangrijke rol en met name de verduurzaming van hogetemperatuurwarmte kan een grote bijdrage leveren. Deels zal dat gebeuren door duurzame alternatieven te zoeken voor de opwekking van hoge temperaturen, maar nog beter is om opnieuw naar processen te kijken en nieuwe routes te zoeken. De echte transitie zit in nieuwe producten. Zo kijkt de staalindustrie naar nieuwe, koolstofbesparende productiemethoden en onderzoekt zelfs of het mogelijk is zonnecollectoren op staalplaten aan te brengen. Inmiddels zijn er al diverse startups die koolstofdioxide als grondstof gebruiken. Photanol gebruikt bijvoorbeeld CO2voor de productie van chemische grondstoffen met behulp van bacteriën. Of neem de papierindustrie, die met name veel energie stopt in het verdampen van water. Nieuwe productiemethoden die minder of geen water nodig hebben, kunnen de vraag naar hogetemperatuurwarmte grotendeels terugdringen.’

Hopman begrijpt dat de industrie een regierol verwacht van de overheid. ‘Maar we hebben de industrie hard nodig om de belemmeringen weg te kunnen nemen. We moeten bindende afspraken met de actoren kunnen maken om ervoor te zorgen dat het niet blijft bij goede intenties. Uiteindelijk gaat het om twaalf bedrijven die verantwoordelijk zijn voor 75 procent van de industriële CO2-emissie. Het hoeft niet heel ingewikkeld te zijn om daar afspraken mee te maken. Als er belemmeringen zijn in wet- en regelgeving dan nemen we die graag weg. Maar in de praktijk blijken die belemmeringen best mee te vallen en hebben bedrijven meer ruimte om te innoveren dan ze denken.’

Bioraffinaderij

AkzoNobel, Avantium en RWE onderzoeken de mogelijkheden om samen een bioraffinaderij te bouwen op het Chemie Park Delfzijl. In de raffinaderij zullen zuivere suikers worden gemaakt uit houtsnippers. Die suikers zijn een alternatieve grondstof voor verven en lakken en vervangen daarbij petrochemische producten. Door als keten samen te werken, halen de partijen alles uit de beschikbare grondstof met een zo laag mogelijke milieubelasting. De samenwerking met Staatsbosbeheer zorgt voor een biomassastroom uit Nederland, wat uiteindelijk het meest duurzaam is. Avantium haalt vervolgens hoogwaardige suikers uit het hout via zijn zelfontwikkelde Zambezi-proces. Die suikers zijn grondstof voor tal van bioplastics. De fabriek die hiervoor nodig is, komt op het terrein van AkzoNobel in Delfzijl te staan, zodat men gebruik kan maken van de aanwezige utilities-voorzieningen en infrastructuur. Aan het einde van de keten wordt alleen het lignine opgestookt in de ovens van RWE. Taco Douma van RWE heeft al ervaring met  biomassa aangezien het bedrijf al langer biomassa meestookt in zijn kolencentrales. Die kennis zet het bedrijf ook in om de bioraffinaderij een vliegende start te geven.

Ook op het terrein van de andere kolencentrale van RWE, de Amer Bio WKC, faciliteert RWE bedrijven die producten ontwikkelen op basis van biomassa. De combinatie van kennis over de energiesector, ervaring met biomassa en de noodzaak tot samenwerken in de keten zorgt ervoor dat RWE een rol van belang blijft spelen in de energietransitie.

Innovatie

Gert-Jan de Geus, CEO van OCI Nitrogen, is er van overtuigd dat de industrie een significante bijdrage kan leveren aan terugdringing van de CO2-uistoot. ‘Maar tegelijkertijd is het terugdringen van kooldioxide niet de primaire doelstelling van een industrieel bedrijf’, voegt hij daar aan toe. ‘OCI is een commercieel bedrijf met aandeelhouders die zoveel mogelijk waarde uit hun investering willen krijgen. We nemen beslissingen dan ook op bedrijfseconomische grond. Investeringen die de energieconsumptie verlagen, beoordelen we dan ook als eerste op de netto toegevoegde waarde. Dat daar een CO2-component aan vast zit, is een pluspunt omdat ook de CO2-prijs onze marges drukt.’

OCI Nitrogen is een grote speler in de wereld van kunstmest voor de landbouw en melamine, een grondstof voor coatings en harsen. De voormalige DSM-fabrieken staan er inmiddels een aantal jaren, maar zijn in de tussentijd constant uitgebreid, verbeterd en gestroomlijnd. De Geus: ‘We hebben misschien niet de meest nieuwe kunstmestfabriek van Europa, maar we spelen zeker in de top twintig procent mee wat betreft energie-efficiency. Die efficiency is cruciaal omdat we aardgas zowel als grondstof als brandstof gebruiken waardoor de energieprijs in combinatie met de CO2-prijs direct in onze prijsmarge reflecteert. We hebben de afgelopen jaren dan ook behoorlijk geïnvesteerd in het verbeteren van die efficiëntie en het echte laaghangende fruit is dan ook wel geplukt.’

Desondanks blijft het bedrijf investeren in innovatie, al is dat niet altijd even eenvoudig. Gert-Jan de Geus zal zijn ervaringen delen tijdens het congres Industrie & Energie 2017.

Programma

Datum: 12 december 2017

Plaats: FME Zoetermeer

13.00 uur            inloop

13.30 uur            Eerste resultaten verkenning Transitiepad Hogetemperatuurwarmte 2050

Marian Hopman, programmamanager EZ

Hoe Bioraffinaderij Chemiepark Delfzijl de biomassaketen sluit

Taco Douma, Plantmanager Eemshaven RWE

Energiebesparing en innovatie in stikstofketen

Gert-Jan de Geus, CEO OCI Nitrogen

15.00 pauze

15.30 uur Break-out sessies (2x 30 minuten):

Ronde 1

 1. Modelaanpak financiering industriële energiebesparing (TKI I&E, FME, Energie Nederland)
  Stijn Santen, projectleider namens FME en TKI I&E
 2. CO2-besparing met hoge temperatuur warmteopslag (Tata)
  Gerard Jagers, Tata Steel
 3. Waterstoftechnologie: feedstock van de toekomst?
  Jaap Bolhuis, Siemens

Ronde 2

 1. Workshop elektrochemie
  Martijn de Graaff, TNO-Voltachem
 2. Meer waarde uit restwarmte
  Egbert Klop, Industrial Energy Experts
 3. CO-hergebruik van staal naar chemie
  Andreas ten Cate Director International Business Development ISPT

16.30 uur vanuit break outs naar plenaire zaal

16.45 Pitches Energy Enlightenmentz

17.30 uur Plenaire afsluiting en uitreiking Energy Enlightenmentz

Bron: Utilities

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West