Industrie wacht met spanning op energieverkenning 2016 - Utilities
nieuws

Industrie wacht met spanning op energieverkenning 2016

Publicatie

13 okt 2016

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Kamp dreigde eerder al tot het nemen van dwingende maatregelen om de afgesproken extra negen miljard Petajoule extra energiebesparing alsnog voor elkaar te krijgen. De minister had een deadline neergelegd op 1 oktober 2016 en constateerde toen dat de additionele besparing niet is gehaald. Met name het vrijblijvende karakter van de afspraken zou een rem zetten op de uitvoering van energiebesparende projecten. Een verplichting is dan een volgende stap.

 

De industrie verweert zich door te wijzen op andere afspraken in het SER Energieakkoord: de instrumenten die het mogelijk maken om de vaak lager renderende energiebesparingsprojecten te financieren. De grote vraag is dan ook of Kamp dwingende maatregelen gaat aankondigen of dat hij een fonds in het leven roept om energiebesparingsprojecten vlot te kunnen trekken. De roep om een zogenaamd revolverend fonds is luid en inmiddels zijn ook de decentrale overheden bereidt investeringsrisico te dragen. De vraag is of ook Den Haag bereid is risico's af te dekken rondom energiebesparingsprojecten. 

 

In de meerjarenafspraken energie efficiëntie (MEE) die de ETS-bedrijven hebben gemaakt met de overheid zijn al afspraken gemaakt over energiebesparing. De één-op-één afspraken zijn aanvullend gemaakt met bedrijven in de verschillende sectoren.

 

Intussen zegt Dagblad Trouw inzicht te hebben in de inhoud van de energieverkenning 2016. En opvallend genoeg staat daar in dat de reductie van broeikasgassen sneller gaat dan verwacht. Nederland zou zelfs afstevenen op een broeikasgasreductie van 23 procent in plaats van de eerder voorspelde negentien procent. Wellicht dat de crisis op de energiemarkt deels verantwoordelijk is voor de afname, plus de sluiting van kolencentrales. Het zou ook kunnen dat de minister het advies van CE Delft opvolgt en meer kolencentrales zal sluiten.

 

Belangenvereniging voor de energiegrootverbruikers VEMW is bij monde van algemeen directeur Hans Grünfeld ‘ongerust over de ontstane situatie. De minister kondigt nu een verplichting voor energiebesparing aan. Dat verhoudt zich slecht tot het principe en de keuze om één van de drie klimaatdoelstellingen leidend te maken. Dat is – en blijft wat ons betreft – CO2-reductie. De doelstellingen van hernieuwbare energie en energiebesparing zijn daaraan volgend. Voor dit moment wachten wij de invulling van de minister af, en zijn benieuwd naar de data en kennis die de Nationale Energieverkenning 2016 en de evaluatie van het Energieakkoord opleveren.’

 

Lees hier het Trouw-artikel

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.