Energiegrootverbruikers willen vaart achter energiebesparing - Utilities
nieuws

Energiegrootverbruikers willen vaart achter energiebesparing

Publicatie

10 apr 2017

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Energiebesparing, VEMW

Een achttal tastbare maatregelen in de energie-intensieve industrie waarmee de CO2-emissie in de periode tot 2050 radicaal – met meer dan 90 procent – reduceert. Dat is het voorstel van de energie-intensieve industrie aan de overheid waarmee – met actieve betrokkenheid van die overheid – concrete beslissingen kunnen worden genomen in de transitie van de industrie naar een innovatieve, moderne en koolstofarme bedrijvigheid. VEMW baseert deze zienswijze op onderzoek van consultancybureau McKinsey & Company.

De Nederlandse industrie levert gezamenlijk met 21 procent van het BBP een substantiële bijdrage aan de Nederlandse economie en produceert noodzakelijke bouwstenen voor een duurzame samenleving. Tegelijk stoot de energie-intensieve industrie zo’n veertig procent van de totale CO2-uitstoot in Nederland uit. De sector is doordrongen van de noodzaak om deze uitstoot drastisch te beperken én tegelijkertijd de mogelijkheid om door investeringen, innovatie en vernieuwing haar positie in de Nederlandse economie te versterken.

Onderzoek

Er zijn geen kant-en-klare oplossingen beschikbaar. VEMW vroeg consultancybureau McKinsey & Company om reële mogelijkheden te onderzoeken die een versnelling van de transitie van de industrie mogelijk maken. Dat leidde tot een achttal tastbare maatregelen die het potentieel hebben om de industriële CO2-uitstoot met meer dan negentig procent te reduceren in 2050. Met een aantal maatregelen kan in de komende kabinetsperiode al direct een start worden gemaakt, zoals de inzet van warmtepompen en het vervangen van gasgestookte boilers door hybride of elektrische systemen. Er zijn ook maatregelen die door de noodzakelijke drastische kostenreductie en/of innovatie pas na 2025 kunnen worden gerealiseerd, zoals CCS, CCU, inzet van biomassa en biobrandstoffen, productie van waterstof door elektrolyse, elektrische fornuizen voor hoge temperaturen en het ontwikkelen van waardeketens rond reststromen en een circulaire economie.

Volgens VEMW leiden de additionele investeringen van de acht genoemde opties, met  een totale

ordegrootte van twaalf miljard euro,  tot de creatie van enkele duizenden nieuwe banen – van installatie van elektrische systemen tot CO2-netwerken. Banen die er anders niet zouden zijn.

 

Hand in hand

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: ‘In ons voorstel vragen wij een actieve betrokkenheid en faciliterend beleid van de overheid, waarmee de energietransitie en industrietransitie hand in hand gaan. Dat vergt een geheel ander overheidsbeleid voor de komende vier jaar. Waarbij de overheid een regie- en investeringsrol neemt in de ontwikkeling van netwerken, vergelijkbaar met de succesvolle aanpak van wind-op-zee.  Zonder wettelijke belemmeringen voor het leveren van flexibiliteitsdiensten voor de steeds duurzamer wordende stroommarkt en de inzet van reststromen voor de circulaire economie. Met een financiële ondersteuning voor onrendabele investeringen in CO2-reductie, nieuwe financieringsinstrumenten en budget voor innovatie en ontwikkeling. Om van de transitie een succes te maken is een cruciale voorwaarde dat industrie en overheid een langetermijnvisie delen op concurrerend geprijsde CO2-vrije elektriciteit.’

 

Meer informatie over het onderzoek vindt u hier

Bron: VEMW

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West