Industrie & Energie 2017 - Utilities
Schrijf nu in!

Industrie & Energie 2017


VERSNELLEN


DEELNAMEPRIJZEN excl. BTW
Dag: congres en borrel €245


Wanneer

dinsdag 12 december 2017


Locatie

FME, Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer


Inschrijven

Het gaat allemaal nog te langzaam. Willen we de klimaatdoelstellingen van Parijs halen dan is versnelling noodzakelijk. Op dat vlak kan de industrie haar rol claimen in de energietransitie. Zo committeerden de energiegrootverbruikers zich onlangs nog aan een extra energiebesparing van negen petajoule. Maar waar liggen de mogelijkheden?

Natuurlijk moet worden gezocht naar doorbraakinnovaties die bijvoorbeeld met windenergie, bouwstenen kunnen maken voor een duurzame chemie. Denk aan waterstof, ammoniak, methanol, ethanol en meer. Ook op de korte termijn zijn er veel mogelijkheden, met name als bedrijven voorbij hun hek kijken.

Het grootste potentieel lijkt te liggen tussen buurbedrijven waarbij de een bijvoorbeeld een reststroom of een overschot aan warmte van de ander kan gebruiken. Maar dat moet wel mogen en aantrekkelijk worden gemaakt. Versnellen kan ook door harmonisatie van wet- en regelgeving en financieringsmodellen.

Wie wil versnellen, zal uit zijn comfortzone moeten komen en het lef moeten hebben om innovatie een kans te geven en de kracht van de keten te benutten. Nieuwe businessmodellen, circulaire systemen en transparante samenwerking maken versnelling mogelijk.

Industrielinqs pers en platform, het Utilities platform en FME Cluster Energy willen tijdens het congres ‘Industrie & Energie 2017’ de knelpunten benoemen. En wat zijn inspirerende voorbeelden op het snijvlak van technische en sociale innovatie? Samen kunnen we meer dan ieder apart.

Energy Enlightenmentz
Lees hier meer over de verkiezing.

beeldmerk-enlightenmentz

Initiatiefnemers:

_utilities_platform

industrielinqs

Programma

13:00 uur

Ontvangst

13:30 uur

Aanvang congres

Drie keynotes met:

 • Eerste resultaten verkenning Transitiepad Hogetemperatuurwarmte 2050, Marian Hopman, programmamanager EZ

In de energie-intensieve industrie gaat de meeste energie naar hogetemperatuurwarmte. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzoekt dan ook samen met de ministeries van Infrastructuur en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en een groot aantal marktpartijen naar duurzame alternatieven voor hogetemperatuurwarmte in de Transitieroute Hogetemperatuurwarmte (THT) 2050. Marian Hopman van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat coördineert als programmamanager het overleg met publieke en private partijen en zal tijdens Industrie & Energie de resultaten bekendmaken van de verkenning.

 

 • Hoe Bioraffinaderij Chemiepark Delfzijl de biomassaketen sluit, Taco Douma, Plantmanager Eemshaven RWE

AkzoNobel, Avantium en RWE onderzoeken de mogelijkheden om samen een bioraffinaderij te bouwen op het Chemie Park Delfzijl. In de raffinaderij zullen zuivere suikers worden gemaakt uit houtsnippers. Door als keten samen te werken, halen de partijen alles uit de beschikbare grondstof met een zo laag mogelijke milieubelasting. Taco Douma van RWE heeft al ervaring met biomassa aangezien het bedrijf al langer biomassa mee stookt in zijn kolencentrales. Die kennis zet het bedrijf ook in om de bioraffinaderij een vliegende start te geven.

 

 • Energiebesparing en innovatie in stikstofketen, Gert-Jan de Geus, CEO OCI Nitrogen

Gert-Jan de Geus, CEO van OCI Nitrogen, is er van overtuigd dat de industrie een significante bijdrage kan leveren aan de terugdringing van de CO2-uitstoot. OCI Nitrogen is een grote speler in de wereld van kunstmest voor de landbouw en melamine, een grondstof voor coatings en harsen. De voormalige DSM-fabrieken staan er inmiddels een aantal jaren, maar zijn in de tussentijd constant uitgebreid, verbeterd en gestroomlijnd. Het bedrijf blijft gelukkig investeren in innovatie en energiebesparing, al is dat niet altijd even eenvoudig. Gert-Jan de Geus zal zijn ervaringen delen tijdens het congres Industrie & Energie 2017.

15:00 uur

Pauze

15:30 uur

Break-out sessies

Er vinden twee break-out rondes plaats. Klik hier voor meer informatie over de break-out sessies.

U kunt de volgende sessies volgen (vol=vol!):

Ronde 1

 1. Modelaanpak financiering industriële energiebesparing (TKI I&E, FME, Energie Nederland)
  Stijn Santen, projectleider namens FME en TKI I&E
 2. CO2-besparing met hoge temperatuur warmteterugwinning bij Tata Steel
  Gerard Jägers, Tata Steel
 3. Groene waterstof in de industrie: noodzakelijk en haalbaar
  Jaap Bolhuis, Siemens

Ronde 2

 1. Workshop elektrochemie
  Martijn de Graaff, TNO-Voltachem
 2. Meer waarde uit restwarmte
  Egbert Klop, Industrial Energy Experts
 3. CO-hergebruik van staal naar chemie
  Andreas ten Cate Director International Business Development ISPT
16:35 uur

Van break-outs naar plenaire zaal

16:45 uur

Pitches Energy Enlightenmentz

Lees hier meer over de Energy Enlightenmentz

17:30 uur

Plenaire afsluiting en uitreiking Energy Enlightenmentz

17:45 uur

Netwerkborrel

Inschrijven
Neem contact op

Blijf op de hoogte via de Utilities nieuwsbrief

Gerelateerd nieuws

Partners

Speel film
Speel film
Speel film
Speel film
Meer weten over partner worden?