Internationale verbindingen compenseren daling binnenlands productievermogen - Utilities
nieuws

Internationale verbindingen compenseren daling binnenlands productievermogen

Publicatie

13 okt 2016

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Interconnectoren en een geïntegreerd net zijn noodzakelijk voor het kunnen uitwisselen en transporteren van elektriciteit tussen landen. Dit en meer blijkt uit het jaarlijkse Rapport Monitoring Leveringszekerheid dat hoogspanningsnetbeheerder TenneT vandaag publiceert.

 

Leveringszekerheid

Begin 2016 bedroeg het opgestelde operationele productievermogen in Nederland 27,8 gigawatt. Daarvan is 22,8 gigawatt thermisch productievermogen (voornamelijk kolen- en gascentrales) en 5,0 gigawatt vooral wind- en zon-PV vermogen. Verder is er 4,6 gigawatt aan niet-operationeel (geconserveerd) productievermogen. In 2023 zal het beschikbare operationele thermisch productievermogen dalen naar 18,2 gigawatt door amoveringen (-3,7 gigawatt) en conserveringen (-1,3 gigawatt).

 

Hoewel het operationele vermogen uit wind en zon zal groeien van 5,0 gigawatt (2016) naar 17,2 gigawatt in 2023, waarmee het totale operationele vermogen groeit van 27,8 gigawatt naar 35,4 gigawatt, levert dit maar een beperkte bijdrage aan de leveringszekerheid. Vanwege de weersafhankelijkheid van zonne- en windenergie en de daarmee samenhangende onzekerheden spelen wind- en zon-PV-vermogen een beperkte rol in de modellen die als basis dienen om leveringszekerheid te kunnen bepalen.

 

Importafhankelijkheid

Hiermee komt het beschikbare thermische productievermogen van 18,2 gigawatt in 2023 dicht in de buurt van de piekvraag in Nederland, die ruim 18 gigawatt bedraagt. Dit rechtvaardigt de conclusie dat er op bepaalde momenten een importafhankelijkheid kan ontstaan. Daarbij gaat het om mogelijke uitval van centrales en momenten van piekbelasting in voornamelijk de wintermaanden. Op dergelijke momenten is er via TenneT's grensoverschrijdende verbindingen ruim voldoende mogelijkheid voor import vanuit het buitenland. TenneT werk al sinds 2002 actief aan uitbreiding van verbindingen met het buitenland, die vanaf die tijd, nu en in de toekomst van groot nut zijn voor Nederland.

 

Meer capaciteit voor elektriciteitshandel tussen Nederland en het buitenland

Nederland kent op dit moment een totale import-/exportcapaciteit van 5,9 gigawatt. TenneT verwacht die de komende jaren (tot en met 2020) uit te breiden naar 9,1 gigawatt, een plus van 55 procent.

 

De werkelijk beschikbare capaciteit hangt af van de locatie van de op dat moment elektriciteit producerende eenheden en de daaruit volgende allocatie van grensoverschrijdend elektriciteitstransport volgens de zogenoemde FLOW-based allocatieberekeningen.

 

 

 

                               

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.