Biogasnetwerk ondersteunt energietransitie - Utilities
interview

Biogasnetwerk ondersteunt energietransitie

Publicatie

11 mei 2017

Categorie

Utilities

Soort

interview

Tags

biogas, Cogas, Gasunie

De fijnmazige Nederlandse gasinfrastructuur krijgt een belangrijke rol in de energietransitie. Met name de opslagmogelijkheden en hoge energiedichtheid helpen bij het opvangen van productieschommelingen van duurzame assets en vraagpieken bij lage temperaturen. Biogasnetwerk Twente zet de infrastructuur in voor het transport van biogas. Gerald de Haan, directeur van Cogas, vraagt daarbij wel om experimenteerruimte van de overheid. ‘We moeten eerst een markt creëren, voordat commerciële partijen zullen aanhaken.’ De ingebruikname van de biogasleiding tussen Fleringen en Almelo is de opmaat naar het Biogasnetwerk Twente. De eerste producenten, Gebroeders Oude Lenferink uit Fleringen, werken het uit varkensmest vergist gas eerst ter plekke op tot biogas waarna het een 7,5 kilometer lange leiding in gaat naar Almelo. In Almelo volgt een tweede behandeling in een installatie die het gas opwerkt naar groen gas kwaliteit. Het op deze wijze tot gas van aardgaskwaliteit opgewerkte biogas wordt vervolgens ingevoed in het aardgasnetwerk van de regionale netbeheerder Cogas Infra en Beheer B.V., die het groene gas samen met het grijze gas naar haar afnemers transporteert. Het productievolume ligt momenteel nog op een bescheiden vier miljoen kuub groen gas, maar de ambities van partners Cogas en Gasunie liggen duidelijk hoger. De opwerkingscentrale in Almelo heeft namelijk een veel grotere capaciteit en kan tot zo’n veertig miljoen kuub groen gas produceren. Het bestaande gasleidingnet van zowel Gasunie als Cogas zou daarmee in de toekomst een belangrijke rol kunnen spelen in de energietransitie in het oosten van Nederland. Cogas-directeur Gerald de Haan ziet een duidelijke rol voor de regionale netbeheerders in de energietransitie. ‘De transitie naar een duurzame energievoorziening is al in volle gang en het is onze taak om de infrastructuur hier zo goed mogelijk op te laten aansluiten, tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Hoewel er steeds meer initiatieven ontstaan voor aardgasloze wijken, is het een misverstand te denken dat we de gasnetwerken ook maar meteen uit de grond zullen halen. Ten eerste heeft de 4400 kilometer leiding van Cogas een boekwaarde van 124 miljoen euro. Maar bovendien is het gasnet een belangrijke schakel in de energietransitie, zeker in een dunbevolkt gebied als Twente en Hardenberg, waar wij...

Voor leden

Lees gratis verder.

Wachtwoord vergeten

Alles lezen?

Abonneer nu en krijg toegang tot:

  • Alle verschenen artikelen van Utilities
  • Bladerbare versies van het blad Utilities
  • Projectendatabase
Aanmelden
Bron: Utilities

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West