Kandidaat Energy Enlightenmentz: Biostoomlevering aan partikelschuimproducent - Utilities
nieuws

Kandidaat Energy Enlightenmentz: Biostoomlevering aan partikelschuimproducent

Publicatie

8 nov 2017

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Industrial Energy Enlightenmentz

MPD Groene Energie is een van de kandidaten die meedingen naar de Energy Enlightenmentz of the Year 2017. Tijdens het Industrie&Energie Congres op 12 december in Zoetermeer zal duidelijk worden wie de vakjury en het publiek uiteindelijk als winnaar aanwijst. Dit voor Nederland unieke bio-stoomproject kan in ieder geval velen inspireren.

MPD Groene Energie levert groene warmte aan inmiddels 12.500 Edese woningequivalenten. Warmte afkomstig van vier bio-installaties die ook groene stroom produceren, maar die warmtevraag-gestuurd zijn. De installaties draaien volledig op lokale resthoutstromen: in de winter op snoeihout uit de bossen in de omgeving, in de zomer op knip- en snoeiafval uit de tuinen van de inwoners van Ede en omliggende gemeenten. Over de toevoer geen klagen; een groot deel van de resthoutoogst uit Nederlands bosonderhoud wordt nu zelfs nog geëxporteerd.

Stoom speelt een belangrijke rol in de bedrijfsvoering van HSV Moulded Foams Group. Zij produceert in Ede een scala aan producten op basis van partikelschuim – ofwel ‘piepschuim’- een naam die geen recht doet aan de diversiteit van de kunststofproducten.

In de Edese bio-energie installaties van MPD was capaciteit over; het netwerk kon worden uitgebreid met een voor Nederland unieke stoomleiding. HSV gebruikte tot voor kort een aardgasgestookte stoomketel en MPD Groene Energie wilde wel investeren in de benodigde infrastructuur en kapitaalgoederen zoals een biostoomketel.

Uitdagingen
De stoomlevering was nog de minste uitdaging. MPD had een 4,5 MW-installatie staan en kon uitbreiden naar 7,5 MW. De ketel werd geëngineerd en geïnstalleerd door Kara Energy Systems.

De infrastructuur bleek een van de grootste uitdagingen. De lengte van het stoomtracé bedraagt ca. anderhalve kilometer. Om verliezen te beperken, koos men voor een roestvaststalen pijp-in-pijp-configuratie, met een vacuüm tussen de twee pijpwanden. De leiding werkt als een thermosfles en is voorzien van steenwolisolatie.

2e uitdaging was de aanleg ondergronds in de openbare ruimte; tot dan toe in Nederland niet eerder gedaan. Het duurde even voordat de gemeente de vergunningen kon afgeven. MPD riep hulp in van Ede-Wageningen Engineering voor de berekeningen en opties voor de stoomleiding. Zij kwamen met de gebruikte constructie met hoog kwalitatief staalgebruik.

Techniek
Voor 1,6 km biostoomtracé werd voorzien in 9 putten die condenswater afvangen en retourneren. Er kwamen de nodige bochten in de leiding om ruimte te geven bij het uitzetten en krimpen bij opwarmen en afkoelen; niet eenvoudig met een leiding met een doorsnede van 1.500 millimeter in een krappe ruimte. Daarbij kwam dat de leiding plat op de grond ligt. Om uitzetten en krimpen mogelijk te maken, ligt een deel van de binnenleiding op wieltjes tegen de statische buitenmantel aan.

Om corrosie te voorkomen, levert MPD de stoom oververhit aan HSV met een druk van 13 bar. HSV heeft echter verzadigd stoom nodig met een druk van 7,5 bar. Om deze reden wordt een nieuwe tientonsketel ingezet die zowel als accumulator werkt, als backup kan leveren.

Milieu is de grootste winnaar
Inmiddels werkt de stoomleiding naar volle tevredenheid. HSV verbruikte jaarlijks zo’n twee miljoen kuub gas en de gasrekening schiet nu naar beneden. De inzet van biostoom verkleint de CO₂-footprint van HSV en zij zijn tevreden over de leveringszekerheid en de werking van de back-upsystemen.

Beide partijen verwachten de investering binnen de contractduur terug te verdienen. En dat zonder subsidie op de leiding. Voor de stoomketel werd aanspraak gemaakt op SDE-subsidie, dat gold helaas niet voor de stoomleiding. De grootste winnaar is uiteraard het milieu; de overstap naar biostoom levert een energiebesparing op van tienduizend woningequivalenten.

Ook MPD ziet de komende jaren meer mogelijkheden voor dit soort constructies. Er zijn meer regio’s in Nederland waar dit mogelijk is. Als er een les kan worden geleerd, dan is het dat je altijd in je omgeving moet kijken naar samenwerking op energiegebied. In Ede is dat nu biomassa, voor andere regio’s kan dat geothermie, wind- of zonne-energie zijn of combinaties daarvan.

Enlightenmentz zijn lichtende voorbeelden voor een duurzame toekomst. Projecten, producten of samenwerkingsverbanden die niet alleen duurzaam zijn, maar ook mooi, comfortabel en intuïtief. Samen kunnen ze de groene industriële revolutie veroorzaken.

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West