Kandidaat Energy Enlightenmentz: H2Fuel - Utilities
nieuws

Kandidaat Energy Enlightenmentz: H2Fuel

Publicatie

8 nov 2017

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Industrial Energy Enlightenmentz

H2Fuel is een van de kandidaten die meedingen naar de Energy Enlightenmentz of the Year 2017. Tijdens het Industrie&Energie Congres op 12 december in Zoetermeer zal duidelijk worden wie de vakjury en het publiek uiteindelijk als winnaar aanwijst. Het opslaan van waterstof in droge vorm biedt in ieder geval inspiratie om zowel de industrie als de transportsector te verduurzamen.

H2Fuel is een drager van waterstof onder atmosferische omstandigheden, bestaande uit natriumboorhydride (NaBH4) en Ultra Pure Water (UPW) met als activator een sterk verdund zuur, dan wel een katalysator. De NaBH4 en het UPW wordt in een mengkamer gebracht waar een natuurlijke reactie plaats vindt, waarbij er vier waterstofatomen uit de NaBH4 wordt vrijgegeven, de twee waterstofatomen uit het UPW zich binden aan de resterende NaB en er dus ook uit het UPW vier waterstofmoleculen vrijkomen. Dat betekent in totaal acht waterstofmoleculen.

TNO valideerde deze manier van waterstofopslag als 98 procent van het theoretisch haalbare, waarmee de opbrengst twee keer hoger is dan waterstofgas onder druk.

Waterstofopslag

Deze manier van energieopslag is vrij van schadelijke emissies en maakt het bovendien mogelijk om zowel de productie als opslag, vervoer en gebruik onder atmosferische druk uit te voeren. Daarbij kost de reactie tussen ultrapuurwater en natriumboorhydride geen energie. Misschien nog wel de grootste winst, is dat H2Fuel op te slaan is in droge, slurry of vloeibare vorm en dus ook min of meer kan worden getankt. De stof is bovendien veiliger dan waterstof en als het waterstof is vrijgelaten, kan het residu weer worden hergebruikt. Natriumboorhydride is goedkoop te produceren, niet toxisch en de grondstoffen zijn wereldwijd goedkoop en eenvoudig te verkrijgen.

Transportsector

Het duurzaam opgeslagen waterstof kan worden ingezet voor de opwekking van elektriciteit, via een brandstofcel, maar ook voor de productie van warmte, via een katalysator. Het zout biedt een goedkope en efficiënte vorm van elektrische energieopslag. Maar misschien nog wel de beste troef is dat het zout kan worden getankt, waardoor het eenvoudig wordt om elektrische voertuigen van waterstof te voorzien.

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West