Kansen op energiebesparing in gebouwen nog grotendeels onbenut - Utilities
nieuws

Kansen op energiebesparing in gebouwen nog grotendeels onbenut

Publicatie

28 mrt 2017

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

ESCO

Met hulp van Energy Service Companies kunnen bedrijven hun energiekosten fors terugdringen. Uit Europees onderzoek blijkt echter dat eigenaren en beheerders van gebouwen nog veel potentieel laten liggen. Dat komt door gebrek aan ervaring met prestatiecontracten (EPC) en fiscale onzekerheden.

Gebouweigenaren kunnen een Energieprestatiecontract (EPC) afsluiten met een Energy Service Company – ESCo, een gespecialiseerde leverancier van energiediensten. Herfinanciering van de investeringen is mogelijk door de besparing op de energiekosten (een contractperiode van gewoonlijk 7 tot 12 jaar).

De uitvoerende partij draagt bovendien de financiële en technische risico’s. Dit in het geval dat investeringen duurder uitvallen dan gepland of vernieuwing of herstel van installaties nodig is.

Voordelen en knelpunten

Uit het Europese marktonderzoek komen als belangrijkste redenen voor het afsluiten van een EPC naar voren: de garantie op de beoogde prestaties, inschakelen van technische expertise en risicobeheersing. Als belangrijkste knelpunten geven respondenten aan: EPCs zijn complex en tijdrovend, er is wantrouwen bij de opdrachtgevende partijen, beperkte expertise bij zowel opdrachtgevers als ESCo’s, en behoefte aan regie.

Het onderzoek is gedaan in het kader van het EU-project GuarantEE. De marktanalyse is gebaseerd op een enquête onder 256 deelnemers in 14 landen.

Bron: RVO

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West