Kom morgen naar het Utilities Congres - Utilities
nieuws

Kom morgen naar het Utilities Congres

Publicatie

23 sep 2016

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Wanneer: woensdag 5 oktober, 14.30 – 16.30 uur
Waar: Industrie Theater, hal 5

De Nederlandse industrie kan overschotten winproductie nuttig inzetten

Power to heat en stoomrecompressie zijn interessante technieken voor peakshaving

Bedrijven die hun productie flexibeler inrichten profiteren van lage energieprijzen

De Nederlandse industrie kan een belangrijke rol spelen in de transitie naar een schone en duurzame energievoorziening. De verwachting is dat als straks meer dan negenduizend megawatt vermogen aan windenergie staat opgesteld, het lastiger wordt om de energiebalans te handhaven. De volatiliteit van de elektriciteitsproductie neemt toe en daarvan kan de industrie profiteren. Bij overschotten kan men extra produceren om bij tekorten juist de productie terug te schroeven of juist flexibel vermogen uit warmtekrachtkoppeling te leveren.

 

Programma

Moderator: David van Baarle, hoofdredacteur Utilities

 

Power to products, Flexvermogen in de industrie

Een consortium van adviesbureaus CE Delft, ISPT en Berenschot, netwerkbedrijven en een groot aantal industriële bedrijven onderzocht de potentie van Power to Products en concludeerde dat in de huidige omstandigheden peakshaving, ofwel het tijdelijk terugdraaien van de vraag bij hoge elektriciteitsprijzen, interessant is.

Naarmate er meer intermitterende bronnen bijkomen, wordt het interessanter om de productie aan te passen op het elektriciteitsaanbod. Daar hoort zeker ook de inzet van stroom voor warmteproductie bij. Met name als warmte kan worden gebufferd, kan de balans van de businesscase soms naar de positieve kant schuiven.

 

Daarbij geldt nog het feit dat de maatschappelijke baten van peakshaving verder gaan dan alleen de industriële besparingen. Wanneer de industrie zijn elektriciteitsgebruik flexibel kan regelen, scheelt dat kosten voor het verzwaren van netten. Bovendien ontstaat er een bodemprijs voor duurzame elektriciteit waardoor het investeringsklimaat voor windenergie weer gunstiger wordt.’

 

Spreker: Bert den Ouden, Managing director Energy and Sustainability Berenschot

 

De duurzame missie van AkzoNobel

AkzoNobel heeft ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen en stond vier jaar op rij op nummer 1 van de Dow Jones Sustainability Index. Het bedrijf gaat in Nederland duurzame stoom en stroom in via het bio-WKK-project Golden Raand. Maar men kijkt ook naar mogelijkheden om een rol te spelen in de inpassing van duurzame elektriciteit in het stroomsysteem. Door power to heat, stroomrecompressie of de flexibele inzet van elektrolyseprocessen helpt het chemiebedrijf windenergie rendabel te maken.

AkzoNobel gebruikt veel elektriciteit in haar productieprocessen. Dit betekent dat elektriciteit een grote kostenpost is en een groot deel van de carbon footprint bestaat uit de CO2-inhoud van elektriciteit. Elektriciteitsverbruik verlagen, meer duurzame energie inkopen zijn belangrijke middellen om onze kostprijs te verlagen, kosten stabieler te maken en CO2-intensiviteit te verlagen. Maar, we moeten ook nadenken over wanneeer we elektriciteit gebruiken. Door onze processen flexibeler te maken kunnen we dure prijspieken (met name in de balansmarkt) vermijden. In de toekomst verwachten we meer van dergelijke kansen ontstaan. Daarom zijn we projecten gestart om onze processen flexibeler te maken. Dit is niet eenvoudig, want het vraagt grote aanpassingen van systemen en processen. Maar, we geloven dat de toekomst om meer flexibiliteit vraagt.

 

Spreker: Ir. Joost J.J.H. Sandberg, Renewable Energy Development Manager, AkzoNobel – Energy

 

Kansen voor elektrische warmtepomp

De industrie ziet steeds vaker mogelijkheden voor de inzet van warmtepompen. De procesindustrie werkt echter met hoge temperaturen en die stap kon tot voor kort niet worden gemaakt met de bestaande technologie. Een consortium van onderzoeksinstellingen en bedrijven riep het STEPS-project in het leven, dat een volgende stap wil maken met de opwaardering van laagwaardige warmtestromen naar hogere temperatuurniveaus. Hierbij ontwikkelen en testen de onderzoekpartners twee technologische concepten. Het eerste concept is een compressiewarmtepomp die voortborduurt op een butaanwarmtepomp die in een voorafgaand project is getest. Het tweede concept betreft een thermo-akoestische warmtepomp.

 

Spreker: Simon Spoelstra, ECN

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.