Lagere kosten door samenwerking wind- en zonnesectoren - Utilities
nieuws

Lagere kosten door samenwerking wind- en zonnesectoren

Publicatie

18 feb 2020

Categorie

iMaintain

Soort

nieuws

Tags

hernieuwbare energie, Klimaatakkoord

NVDE en Energie-Nederland hebben een plan van aanpak bekendgemaakt. Dit bevat acties om de kostprijs van elektriciteit uit windmolens op land en zonnestroom in Nederland verder omlaag te brengen. Dit actieplan voor lagere kosten is tot stand gekomen samen met bedrijven uit de windsector (verenigd in NWEA) en de zonnebranche (Holland Solar).

Het plan van aanpak richt zich op maatregelen die de kosten verlagen waarop de wind- en zonnesector zelf direct invloed hebben. Voor een deel lopen ze al. Over de kostprijsreductie voor wind op land en zon-pv zijn in het Klimaatakkoord diverse ambitieuze afspraken gemaakt.

De wind- en zonnesector zien goede mogelijkheden om onderling samen te werken en hun bijdrage te blijven leveren aan kostenverlaging. Dat zijn vier concrete sporen voor verbetering: efficiëntere bedrijfsvoering door normering en standaardisering, het verbeteren van de financierbaarheid van projecten, optimaliseren van de productie door betere voorspellingen en monitoring en tot slot het optimaliseren van de netaansluitkosten.

Euro’s per MWh lagere kosten

De kostprijsreductie die met deze acties wordt bereikt ligt in de orde van enkele euro’s per MWh. Verdere reductie komt van technologische ontwikkeling en andere afspraken uit het Klimaatakkoord, die direct leiden tot lagere kosten of de concurrentie tussen marktpartijen stimuleren. Met dit totaalpakket komt in 2025 een kostprijsniveau in zicht waarbij er geen subsidie meer nodig is voor wind op land en zon-pv.

 

Bron: NVDE

Industrielinqs 9, 2021

19 oktober 2021

nieuws

Gate breidt capaciteit LNG-terminal uit

AGENDA

Webinar over ultrasone gaslekdetectie

04-11-2021 Online


European Industry & Energy Summit 2021

Wanneer 7 Dec 2021-8 Dec 2021
Locatie Rotterdam Ahoy en online