Meer uitstoot broeikasgassen in 2015 - Utilities
nieuws

Meer uitstoot broeikasgassen in 2015

Publicatie

9 mei 2016

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

In 2015 bedroeg de uitstoot van broeikasgassen 196 miljard kg CO2-equivalenten. Dit is vijf procent hoger dan in 2014 en 12 procent lager dan in 1990. Conform de rechterlijke beslissing in de Urgenda klimaatzaak (24 juni 2015), dient de overheid ervoor te zorgen dat de uitstoot in 2020 ten minste 25 procent lager is dan in 1990.

 

CO2-uitstoot weer boven niveau van 1990

De uitstoot van koolstofdioxide (CO2) bedroeg vorig jaar 167 miljard kg, bijna 9 miljard kilo meer dan in 2014. Dat betekent een toename van twee procent ten opzichte van 1990. Alleen in het uitzonderlijk warme 2014 was de CO2-uitstoot onder het niveau van 1990. De totale uitstoot van de overige broeikasgassen (niet-CO2) is in 2015 de helft lager dan een kwart eeuw eerder.

 

Meer steenkool, minder aardgas voor elektriciteitsproductie

De CO2-uitstoot bij energiebedrijven was in 2015 ruim vier miljard kilogram (negen procent) meer dan een jaar eerder en acht miljard kilogram (achttien procent) meer dan in 2013. Sinds dat jaar zijn enkele nieuwe kolencentrales in gebruik genomen. Steenkool is relatief goedkoop. Het zorgt, in vergelijking met aardgas, voor meer uitstoot van CO2 en vervuilende stoffen. De afgelopen vijf jaar is het aandeel aardgas in de elektriciteitsproductie met een derde gedaald, van 62 procent (2010) naar 42 procent (2015). Het aandeel steenkool is bijna verdubbeld, van negentien procent (2010) naar 35 procent (2015).

 

Meer aardgas verbruikt voor ruimteverwarming

In 2015 is meer aardgas verbruikt voor de verwarming van woningen en kantoren dan in het jaar daarvoor. De CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving vertoont een licht dalende trend met plotselinge uitschieters naar boven en beneden als gevolg van hele koude dan wel hele warme jaren. In het warme 2015 werd iets meer aardgas verbruikt dan in het uitzonderlijk warme 2014. In 2013 was het kouder, maar niet zo koud als in 1996 en 2010.

 

Halvering uitstoot overige broeikasgassen

De totale uitstoot van overige broeikasgassen, zoals methaan en lachgas, bedroeg de afgelopen acht jaar jaarlijks dertig miljard kilogram CO2-equivalenten. In 1990, en de acht jaar erna, was dit twee keer zoveel. De halvering werd gerealiseerd van 1999 tot en met 2008. Naast de afnames van methaan- en lachgasemissies uit de landbouw zijn de methaanemissies uit vuilstortplaatsen de laatste 25 jaar geleidelijk aan afgenomen. De emissies van lachgas daalde vanaf 2006 met een derde door reductiemaatregelen bij salpeterzuurfabrieken. De emissies van fluorhoudende gassen namen in de jaren negentig eerst toe. Vervolgens namen die vanaf 1998, door allerlei reductiemaatregelen weer af.

 

Dalende trend emissie-intensiteit tussen 1990 en 2015

De Nederlandse economie is de afgelopen 25 jaar met zestig procent gegroeid terwijl de CO2- uitstoot nauwelijks mee steeg. Dit kwam mede door energiebesparingen en een steeds groter aandeel van de dienstensector. In een kwart eeuw daalde de emissie-intensiteit van de Nederlandse economie met dertig procent voor CO2, met zeventig procent voor de overige broeikasgassen en met veertig procent voor broeikasgassen totaal.

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

├śrsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.