Midden bundelt kennis industriële CO2-emissiereductie - Utilities
nieuws

Midden bundelt kennis industriële CO2-emissiereductie

Publicatie

9 apr 2018

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

CO2, CO2-reductie, industrie

ECN en PBL bundelen de kennis van bedrijven op het gebied van CO2-emissiereductie. Het kennisnetwerk Manufacturing industry decarbonisation (Midden) omvat straks informatie van de Nederlandse industriële bedrijven die onder het Emissions Trading System (ETS) vallen. Zo deelt men de verschillende opties om de uitstoot van CO2 te verminderen en de randvoorwaarden waaronder dat kan.

CO2

De Nederlandse industrie moet de uitstoot van CO2 de komende jaren met grote stappen verminderen en op den duur koolstofemissievrij produceren. Alle industriële bedrijven leveren op die manier een substantiële bijdrage aan de energietransitie. De gesprekken voor een klimaatakkoord zijn inmiddels begonnen. Een eenduidig beeld van de reductieopties per bedrijf en in de hele sector ontbreekt echter nog. Daarom starten het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) het kennisnetwerk Manufacturing Industry Decarbonisation Data Exchange Network (Midden). Daarin bundelen industriële bedrijven hun praktische kennis over de mogelijkheden tot CO2-reductie.

De klimaatopgave voor de energie-intensieve industrie is groot. De huidige productiemethodes en mogelijke duurzame verbeteropties voor de Nederlandse industrie moeten beter in kaart worden gebracht . Dat kan alleen samen met die industrie. ECN en PBL bieden mogelijkheden voor de industrie om aan te geven welke maatregelen mogelijk zijn en wat er nodig is om dat te realiseren. Daar wordt de kennis vanuit de instituten en de aangesloten universiteiten aan toegevoegd.

Samenwerking

Niet alleen de twaalf grootste uitstoters moeten aan de slag. De hele industrie krijgt te maken met een andere energievoorziening, andere materiaalstromen en andere businessmodellen. Midden heeft als doel om informatie beschikbaar te maken over enkele honderden verschillende bedrijfslocaties. Het kennisnetwerk biedt daardoor ook inzicht in mogelijkheden voor lokale samenwerking en infrastructuur. Daarnaast worden  een groot aantal industrieprocessen en de belangrijkste materiaalstromen in kaart gebracht, net als een overzicht van alle reductieopties.

Op basis van Midden kunnen straks consistente kwantitatieve studies worden gemaakt voor vergaande CO2-reductie in regio’s, sectoren en materiaalketens. Midden komt beschikbaar voor alle kenniswerkers, industrie en bestuurders in het publieke domein. ECN en PBL hebben hulp gevraagd van de universiteiten, en er is veel belangstelling van masterstudenten om hieraan mee te werken. Ook RVO, NEA en CBS helpen mee. Daarnaast zijn het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het TKI Energie en Industrie en Netbeheer Nederland bij Midden betrokken.

Bron: PBL

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West