NAM is blij met nieuw schadeprotocol - Utilities
nieuws

NAM is blij met nieuw schadeprotocol

Publicatie

1 feb 2018

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Groningen, NAM, Shell

NAM-directeur Gerald Schotman reageert positief op het vernieuwde schadeprotocol voor Groningen.

Eerder stelde NAM de bewoners al gerust na de mededeling van Shell zijn 403-verklaring in te trekken. Het bedrijf zegt genoeg financiële draagkracht te hebben om de door aardbevingen veroorzaakte schade te vergoeden. Nu is er ook bijval voor het nieuwe schadeprotocol. Schotman: ‘NAM is verheugd dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat samen met de regio een nieuw schadeprotocol voor Groningen heeft gepresenteerd. Vanaf nu kan het Rijk de afhandeling van de schade door aardbevingen weer voortvarend oppakken. NAM staat met dit protocol nu definitief voor de toekomst op afstand van die schade-afhandeling. Dat was nadrukkelijk de wens van de Groningers en ook van ons als bedrijf. Tegelijkertijd blijf ik benadrukken: NAM vergoedt ook in de toekomst de schade die door aardbevingen is veroorzaakt.’

Shell

De intrekking van de hoofdelijke aansprakelijkheid, de zogenaamde 403-verklaring, door Shell kreeg de afgelopen dagen veel aandacht. Dat leidde tot bezorgdheid over de vraag of NAM in staat is haar financiële verplichtingen na te komen. NAM benadrukt dat het intrekken van de 403-verklaring geen directe invloed heeft op zijn financiële situatie. Het bedrijf voert een robuust financieel beleid en is in staat is aan haar huidige en toekomstige financiële verplichtingen te voldoen.

Kritisch

De voortdurende druk op de productievolumes uit het Groningen gasveld is zeker van invloed op de activiteiten en kasstromen van NAM. De opbrengsten uit verkoop lopen terug. Het bedrijf voert daarom kostenreducties door, kijkt kritisch naar haar investeringen en is voortdurend bezig te innoveren in al haar activiteiten in Nederland (zowel bij de kleine velden op land en op zee als in Groningen).

In het voorjaar van 2017 heeft NAM voor het eerst een jaarverslag (over 2016) openbaar gemaakt en NAM is op dit moment bezig met het opstellen van haar jaarverslag voor 2017. Dit jaarverslag zal in het tweede kwartaal van dit jaar gereed zijn.

Bron: NAM

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West