NAM sluit productieclusters na aardbeving - Utilities
nieuws

NAM sluit productieclusters na aardbeving

Publicatie

11 jan 2018

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

NAM

Naar aanleiding van de aardbeving bij Zeerijp van 8 januari 2018 heeft NAM conform het Meet- en Regelprotocol Groningen een rapport opgeleverd aan de toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Hieruit wordt duidelijk dat de NAM zes productieclusters zal sluiten en de gasproductie zal terugschroeven.

NAM geeft in zijn rapportage aan dat naast de primaire veiligheid, ook vooral de veiligheidsbeleving van de Groningse burgers centraal staat. In het rapport is geen afweging gemaakt of de belangen van andere partijen worden beïnvloed, zoals bijvoorbeeld leveringszekerheid. De genoemde maatregelen zijn opties waarover de minister van Economische Zaken en Klimaat uiteindelijk moet besluiten in het kader van veiligheid, veiligheidsbeleving en andere afwegingskaders.

Geen verrassing

De recente aardbeving bij Zeerijp valt volgens NAM binnen de dreigings- en risicoanalyse gepresenteerd in de rapportage “Induced Seismicity in Groningen – Hazard, Building Damage and Risk Assessment” van november 2017. De aardbeving vond plaats in het seismisch meest actieve gebied en er zijn op dit moment geen indicaties dat de beving wetenschappelijk verrassend is. De kans op een aardbeving zoals die heeft plaats gevonden bij Zeerijp wordt in de recente rapportage onderkend en past binnen de verwachtingen zoals gedocumenteerd in de rapportage. Zo wordt de kans op een aardbeving in 2018 met een magnitude groter dan 3,6 op de Richter schaal (de magnitude van de Huizinge beving in 2012) ingeschat op zestien procent.

Veiligheidsbeleving

Naast de calculatieve inschatting van persoonlijke veiligheid is er ook een belevingscomponent binnen veiligheid, namelijk de veiligheidsbeleving. Deze beschrijft volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) het gevoel van veiligheid, de gemoedsrust en de dreigende verstoring van het woongenot van de bewoners in Groningen. Ook in het tweede OVV rapport van maart 2017 wordt nadrukkelijk gewezen op de impact op de leefomgeving van de Groningers. NAM is zich bewust van de grote impact van dergelijke zware aardbevingen op de veiligheidsbeleving van mensen.

Beheersmaatregelen

Gezien de huidige seismische ontwikkelingen stelt NAM, dat het vanuit het oogpunt van veiligheidsbeleving technisch verstandig is, om een aantal extra maatregelen te treffen. De volgende maatregelen zouden volgens NAM meegenomen moeten worden in de afweging door de minister. Ten eerste wil men drie clusters (Overschild, De Pauwen en Ten Post) insluiten in de Loppersum regio. Ook het cluster Eemskanaal zou moeten worden gesloten, met name in verband met seismisch effect op de noordoostelijke kant van de stad Groningen. Ten laatste stelt naam voor de productieclusters Leermens en ’t Zandt in te sluiten. Bovendien wil men de jaarlijkse productie van het Groningen-gasveld opnieuw verlagen.

Bron: NAM

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West