Nanotechnologie zet industriële restwarmte om in elektriciteit en stoom - Utilities
nieuws

Nanotechnologie zet industriële restwarmte om in elektriciteit en stoom

Publicatie

12 mei 2017

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

ECN, engie, RSG Development, Tata Steel

Een consortium bestaande uit RGS Development, Tata Steel, ECN, ENGIE en Ontwikkelingsbedrijf NHN kreeg een Demonstratie energie-innovatie subsidie (DEI) toegewezen voor het initiatief ‘Waste Radiation Heat to Power and Steam’ (WRAPS). Het Ministerie van Economische Zaken stelt met Topsector Energiesubsidie in totaal 1,5 miljoen Euro beschikbaar voor het project, dat ten doel heeft om energie uit industriële restwarmte te halen.

Onder de noemer ‘WRAPS’ werken de organisaties samen om de restwarmte van hoge temperatuur (700-1200⁰C) te benutten, die vrijkomt bij de productie van onder andere staal, metaal en glas. Daarvoor ontwikkelde RGS Development uit Broek op Langedijk Thermagy hittepanelen die stralingswarmte omzetten in elektriciteit en warm water. ENGIE levert een Qpinch hittetransformator, die het vrijgekomen warme water in het proces omzet in stoom. Het demonstratieproject behelst een installatie, die in totaal één megawatt aan stroom en stoom terugwint uit ongeveer twee megawatt aan restwarmte. Het project loopt van midden 2017 tot eind 2019.

Tata Steel IJmuiden is een vooruitstrevende staalproducent en een ideale locatie  om deze innovatieve techniek te testen. ‘Veel van de restwarmte in onze processen wordt al gebruikt om gas en verbrandingslucht voor te verwarmen en op sommige plaatsen om stoom te maken. Je kunt geen staal gieten zonder dat er stralingswarmte vrijkomt. De introductie van Thermagy maakt het nu mogelijk ook de hoge temperatuur stralingswarmte nuttig te gebruiken’, verklaart Gerard Jägers, Programma Manager Energie Efficiency bij Tata Steel in IJmuiden.

Deze ontwikkeling draagt bij aan het terugdringen van fossiele brandstoffen en CO2-uitstoot. ‘Met de subsidie willen we de waarde van de toepassing van de Thermagy technologie op grotere schaal bewijzen”, aldus Maarten den Heijer, CEO van RGS Development. ‘Het is een prachtige kans om deze duurzame primeur in de eigen regio gestalte te geven en daarmee tevens de ambitie van de regio op het gebied van duurzame energie te versterken. Thermagy is voor een groot aantal energie-intensieve  industriële bedrijven interessant. Het wereldwijde potentieel is enorm.”

Op basis van studies wordt geschat dat de hoeveelheid ongebruikte restwarmte van hoge temperatuur in de Europese industrieën 100+ petajoule per jaar kan bedragen, gelijk aan de totale 2020 doelstelling voor energiereductie in Nederland. Met het gedemonstreerde concept kan aan deze doelstelling in de komende jaren een significante bijdrage worden geleverd. Een fantastisch streven, vindt ook Bjorn Borgers van Ontwikkelingsbedrijf NHN: “WRAPS is een goed voorbeeld van regionale samenwerking in de regio Noord-Holland Noord. Het bedrijfsleven, de overheid en diverse kennisinstellingen werken samen om valorisatie van innovaties mogelijk te maken. De focus ligt hierbij op creatieve, duurzame en energiebesparende oplossingen.’

WRAPS is één van de duurzame energie-initiatieven in de regio, benadrukt Paul Stroomer namens ENGIE. ‘Net als Ambigo, IDEA, Investa en Energienetwerk Heerhugowaard is dit één van de parels aan de ketting van energie-innovatieprojecten in de regio Alkmaar. Met onze regionale partners ontwikkelen we Noord-Holland Noord als kenniscentrum en demonstratiegebied voor duurzame innovatie. Daarmee wordt de regio steeds aantrekkelijker voor bedrijven en onderwijs.’

Bron: NHN

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West