Natuur & Milieu publiceert Energievisie 2035 - Utilities
nieuws

Natuur & Milieu publiceert Energievisie 2035

Publicatie

14 jun 2016

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Met de Energievisie brengt Natuur & Milieu in kaart welke maatregelen de Nederlandse overheid de komende twintig jaar moet nemen om in 2050 volledig fossielvrij te zijn. Alle maatregelen zijn met kosten én opbrengsten (vermeden kosten) doorgerekend door Ecofys. De maatregelen leiden tot 95 procent duurzame elektriciteit, 67 procent CO2-reductie, 55 procent duurzame energie en 40 procent energiebesparing in 2035. Dit is de minimaal noodzakelijk stap om aan de klimaatdoelstellingen van Parijs te voldoen.

 

Opbrengsten: jaarlijks 1,7 miljard euro

De voorgestelde maatregelen leveren Nederland netto 1,7 miljard euro per jaar op. Hierin zijn gezondheidsbaten, werkgelegenheid en innovatie niet meegerekend. ‘Als we alles zouden meerekenen, zouden de opbrengsten nog veel hoger zijn,’ aldus Geertje van Hooijdonk, hoofd Energie bij Natuur & Milieu. ‘Vaststaand feit is dat de schatkist en onze eigen portemonnee gebaat zijn bij de energietransitie.’

 

Overheidsbeleid: 11x sneller dan huidig beleid

De Nederlandse overheid moet haar beleid flink versnellen om de afgesproken doelstellingen te behalen. ‘Nu is 94 procent van onze energievoorziening fossiel. Dat percentage moet snel omlaag. Doen we niets extra, dan is het onmogelijk om in 2050 fossielvrij te zijn. Concrete plannen of maatregelen voor de periode na 2023 heeft de overheid niet. Terwijl het nu alle hens aan dek is. We moeten maar liefst elf keer sneller maatregelen nemen dan nu het geval is,’ stelt Van Hooijdonk.

 

De belangrijkste maatregelen die de Nederlandse overheid volgens Natuur & Milieu moet nemen:

 

  • CO2 prijs van 5 naar 100 euro per ton CO2, 50 euro per ton in 2020, 100 euro per ton in 2030
  • Negentig procent van de woningen van het gas af tot 2035
  • het sluiten van alle Nederlandse kolencentrales per 2020
  • een masterplan voor 25.000 MW windenergie – 3.000 windmolens erbij
  • alle Nederlandse daken vol met zonnepanelen

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.