Natuur & Milieu start petitie tegen SDE+ voor CO2-opslag - Utilities
nieuws

Natuur & Milieu start petitie tegen SDE+ voor CO2-opslag

Publicatie

21 nov 2017

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Greenpeace, Natuur & Milieu

‘Ik betaal niet mee aan de opslag van CO2’. Dat is de slogan van de petitie die Natuur & Milieu startte, ondersteund door Greenpeace en Milieudefensie. Met de petitie tekent Natuur & Milieu protest aan tegen de kabinetsplannen om de opslag van 20 miljoen ton CO2 te betalen uit de SDE+ subsidies.

Natuur & Milieu vindt dat de SDE+ subsidies zijn bedoeld voor de ontwikkeling van duurzame energie, zoals zon en wind. Toekomstbestendige vormen van energievoorziening die de motor vormen voor een klimaatvriendelijke samenleving. Men is dan ook vang dat de verdere ontwikkeling van duurzame energie stokt vanwege de grote hoeveelheden subsidies die naar CO2-opslag gaan.

Symptoombestrijding

‘Een groot deel van de SDE+ dreigt straks naar de industrie te gaan, zonder dat dat leidt tot een schonere energievoorziening. Onwenselijke symptoombestrijding, betaald door burgers. De industrie krijgt hiermee geen enkele prikkel om haar CO2-uitstoot te verminderen. Terwijl dat juist zo noodzakelijk is,’ aldus Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu. Natuur & Milieu roept het kabinet dan ook op om dit plan te schrappen. De miljarden voor de SDE+ moet het kabinet volledig besteden aan de ontwikkeling van duurzame energie.

Transitieplan

Volgens Natuur &Milieu moet het kabinet met de industrie bindende afspraken maken hoe de CO2-uitstoot moet worden verminderd: door energie te besparen, over te stappen op duurzame grondstoffen en elektrificering. Harde besparingsdoelstellingen vanuit de overheid helpen daarbij.

Bron: Natuur & Milieu

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West