Netbeheerders leggen transportprijzen vijf jaar vast - Utilities
nieuws

Netbeheerders leggen transportprijzen vijf jaar vast

Publicatie

4 jul 2016

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

De besluiten zijn bedoeld om de rekenmethode vast te leggen die bepaalt hoe hoog de jaarlijkse inkomsten van de netbeheerders mogen zijn en welke tarieven zij mogen toepassen voor de afnemers (bedrijven en consumenten). Voor het eerst is daarbij gekozen voor een reguleringsperiode van vijf jaar. Een langere periode biedt netbeheerders en afnemers meer zekerheid over de hoogte van de tarieven.

 

Met de methodebesluiten prikkelt ACM netbeheerders efficiënt te werken, waarbij netbeheerders wel voldoende ruimte hebben om te investeren. Dit draagt bij aan redelijke gas- en elektriciteitsprijzen voor consumenten. De betrouwbaarheid van de levering is daarbij essentieel. Henk Don, bestuurslid van ACM: “Netbeheerders moeten in het belang van de consument voldoende kunnen investeren om de levering van energie ook op de lange termijn zeker te kunnen stellen. Tegelijkertijd moeten netbeheerders redelijke prijzen in rekening brengen bij consumenten. We hebben met de ontwerpbesluiten een goede balans gevonden.”

 

Naast betaalbaarheid en betrouwbaarheid speelt duurzaamheid ook een grote rol bij de methodebesluiten. Deze besluiten ondersteunen een efficiënte transitie van de energiemarkt naar duurzame modellen. Ze gaan uit van de kosten die netbeheerders nu al maken voor de energietransitie. Tegelijkertijd bieden ze ruimte voor nieuwe investeringen in de komende jaren.

 

ACM reguleert de inkomsten voor de netwerken omdat de netbeheerders werken in een markt zonder concurrentie. Gemiddeld bestaat ongeveer een vijfde deel van de energierekening van consumenten uit netwerktarieven. Daarmee leveren consumenten een bijdrage aan de kosten voor het beheer, het onderhoud en de vernieuwing van kabels en leidingen die gezamenlijk het energienetwerk vormen. Met de regulering van de tarieven zorgt ACM ervoor dat consumenten niet teveel betalen voor de kosten van het netbeheer.

 

Bedrijven en consumenten die zijn verenigd in een belanghebbende representatieve organisatie hebben vanaf het moment van publicatie zes weken de tijd om te reageren op de ontwerp-methodebesluiten. Vervolgens beoordeelt ACM de ingediende zienswijzen, past zij de methodebesluiten eventueel aan en stelt zij deze naar verwachting in september 2016 definitief vast.

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.