Netbeheerders stellen netwerkagenda op voor duurzame transitie - Utilities
nieuws

Netbeheerders stellen netwerkagenda op voor duurzame transitie

Publicatie

24 nov 2017

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Netbeheer Nederland

Om ook na de energietransitie een hoogstaande en betaalbare energievoorziening te garanderen, zijn nu acties en handelingsperspectief nodig, voor de korte én de lange termijn. De netbeheerders hebben daarom een netwerkagenda opgesteld met tien actiepunten, onder meer gebaseerd op de uitkomsten van de studie Net voor de Toekomst.

Volgens de netbeheerders moet Nederland tussen nu en 2020 een aantal no regret-maatregelen nemen die de uitstoot van broeikasgassen snel kunnen verminderen.

 

  1. Schrap de gasaansluitplicht nieuwbouw liever vandaag dan morgen

 

  1. Stimuleer hybride warmtepompen als alternatief voor cv-ketels

 

  1. Hanteer een programmatische (wijk)aanpak, zodat de transitie ook qua menskracht haalbaar is

 

Meer mogelijk maken

Tussen nu en 2030 zijn maatregelen nodig die ruimte bieden voor nieuwe ontwikkelingen, experimenten en onderzoek naar wat werkt en wat niet:

 

  1. Maak anticiperend en slim netbeheer mogelijk

 

  1. Geef ruimte voor onderzoek, innovatie en experimenten op het gebied van waterstof

 

  1. Behoud het gasnet op plekken waar het nuttig is voor toekomstige (hybride) warmtevoorziening met duurzame gassen

Duidelijke doelen definiëren

De overheid moet zo snel mogelijk duidelijke kaders en beleid formuleren voor de lange termijn tot 2050, zodat alle partijen weten binnen welke kaders zij kunnen opereren, investeren en innoveren:

 

  1. Maak een integraal kader voor het energiesysteem en zorg voor onafhankelijk netbeheer van alle energie-infrastructuren

 

  1. Kies koers in de energietransitie

 

  1. Creëer een wettelijk kader voor flexibele nettarieven

 

  1. Maak een evenwichtige verdeling van de kosten van de energie-infrastructuur mogelijk

We gaan over deze actiepunten graag verder in gesprek met overheden, marktpartijen, burgers en andere stakeholders, zodat we samen tempo kunnen blijven maken. Immers, alleen door samen te werken in deze (nieuwe) netwerken kunnen we succesvol zijn in de energietransitie.

 

 

Bron: Netbeheer Nederland

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West