Noordelijk deel Randstad 380 kV Noordring in bedrijf - Utilities
nieuws

Noordelijk deel Randstad 380 kV Noordring in bedrijf

Publicatie

29 aug 2017

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

TenneT

Na bijna drie jaar bouwen heeft TenneT de nieuwe hoogspanningsverbinding Beverwijk-Vijfhuizen in bedrijf genomen. Hiermee is de eerste stap gezet in het sluiten van de Randstad 380 kV Noordring.

Vanaf het recent uitgebreide hoogspanningsstation Beverwijk loopt de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding naar het nieuwe hoogspanningsstation Vijfhuizen. Randstad 380 kV Noordring is met een hoogspanningsverbinding van 65 kilometer het grootste project van TenneT in Nederland op land.

Het Noordelijke deel is klaar

Op 38 mastlocaties staan nu 76 Wintrackmasten over een lengte van ruim twaalf kilometer in het Noord-Hollandse landschap. Van de in totaal tien kilometer 380 kV-kabel die ondergronds in de Randstad 380kV Noordring (Beverwijk-Bleiswijk) wordt aangelegd, ligt bijna één kilometer in het gedeelte tussen Beverwijk en Vijfhuizen. Op dertig meter diepte onder het Noordzeekanaal ligt in totaal circa twaalfduizend meter hoogspanningskabel verdeeld over twaalf kabels in twee mantelbuizen.

Bestaande verbindingen

Zowel de bestaande als de tijdelijke 150 kV-verbindingen Velsen-Vijfhuizen blijven voorlopig nog in bedrijf tot 1 april 2018. Dit heeft te maken met resterende werkzaamheden en testprocedures op het nieuwe 150 kV-hoogspanningsstation Vijfhuizen. Vanaf april 2018 start de aannemer met het verwijderen van de traditionele vakwerkmasten en de werkwegen en –terreinen. Daarna worden de betrokken percelen hersteld. De bestaande 150 kV-verbinding tussen Velsen en Vijfhuizen zal in zijn geheel worden verwijderd.

Bron: TenneT

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West