Noordelijke industrie doet schepje bovenop Klimaatakkoord - Utilities
nieuws

Noordelijke industrie doet schepje bovenop Klimaatakkoord

Publicatie

19 dec 2018

Categorie

Het Nieuwe Produceren

Soort

nieuws

Tags

industrie, Klimaatakkoord

Nog voor het landelijke Klimaatakkoord eind deze week wordt gepresenteerd toont de industrie in Noord-Nederland haar ambities. Morgen verschijnt de eindrapportage van Industrietafel Noord-Nederland. Met inmiddels geplande investeringen is een gewenste CO2-reductie van minimaal 49 procent in 2030 realiseerbaar.

Verder blijkt dat als de productiegroei worden meegenomen, de Noord-Nederlandse industrie in 2030 zelfs meer dan 60 procent CO2-emissiereductie bereikt per ton product. De Noord-Nederlandse industrie heeft volgens het rapport de afgelopen 27 jaren productiegroei gerealiseerd. Tegelijk heeft ze de CO2-uitstoot significant gereduceerd. Investeringen in verduurzaming leidden ertoe dat er tussen 1990 en 2017, 36 procent minder CO2 is uitgestoten.

Parijs

Voor het rapport is een gebiedsgerichte analyse gemaakt van de situatie in 1990 en 2017. Vanuit dit uitgangspunt worden de stappen naar 2030 uitgelegd en worden oplossingen aangedragen om in 2050, 95 procent CO2-emissiereductie te behalen. Daarmee verbindt de Noordelijke industrie zich aan de meest ambitieuze afspraken van het akkoord van Parijs.

CCU

Volgens de Industrietafel ligt de Noordelijke  industrie goed op koers en heeft ze een helder beeld van verdere stappen. Wel doet roept ze in het rapport overheden op om zie zorgen voor heldere beleidskaders. En vooral ook ondersteuning in innovatie op het gebied van groene grondstoffen, waterstof, en CCU (de inzet van CO2 als grondstof) en voldoende betaalbare groene elektriciteit.

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West