‘Ook CO2-belasting op ingevoerde producten’ - Utilities
nieuws

‘Ook CO2-belasting op ingevoerde producten’

Publicatie

23 nov 2017

Categorie

Het Nieuwe Produceren

Soort

nieuws

Tags

chemie, CO2-reductie, grondstoffen

Volgens Gert-Jan de Geus, CEO van OCI Nitrogen maakt het huidige kabinet duidelijke keuzes, maar om de chemie, en met name de ammoniakproductie, verregaand te vergroenen zijn nog stevige extra maatregelen nodig. Tijdens het congres Industrie & Energie op 12 december zal hij onder andere pleiten voor CO2-belasting op ingevoerde producten en stevige subsidies voor innovatieve processen.

Producent van kunstmest en melamine OCI Nitrogen is momenteel een van de grootste afnemers van aardgas in Nederland. Vooral de productie van de chemische bouwsteen ammoniak kost veel aardgas, zowel als grondstof , als energiedrager. Om de productie te vergroenen ziet Gert-Jan de Geus veel in elektrochemie, met name in de elektrolyse van water (H2O) om er waterstof uit te halen. Dat kan vervolgens worden gebonden aan stikstof uit de lucht. In een klap is er dan geen aardgas meer nodig. Niet als grondstof, noch als energiebron.

De uitvoering is echter vooralsnog veel te duur ten opzichte van de aardgasroute. En de schaliegasrevolutie in Amerika heeft de positie van duurzame productie van ammoniak er alleen maar slechter op gemaakt. De Geus: ‘Als aandeelhouders moeten kiezen waar ergens in de wereld een nieuwe ammoniakfabriek moet worden gebouwd, kiezen ze natuurlijk voor de Verenigde Staten. Kosten zijn gewoon doorslaggevend.’

Volgens hem is Nederland er nog niet klaar voor om dit te doorbreken met echte innovatie. Daar zijn volgens hem stevige subsidies in innovaties voor nodig. ‘Nog steeds heb ik soms het idee dat de energie-intensieve industrie wordt weggejaagd. Ik durf nu niet met grote plannen te komen, omdat ik ze niet uitgelegd krijg aan mijn aandeelhouders. Er is veel overleg met de overheid en ik zie ook zeker wel verschuivingen, maar het is me nog te onduidelijk welke kant het op gaat.’

CO2-protectionisme

Volgens de Geus wordt bij CO2-maatregelen ook nog te veel alleen gekeken naar CO2-uitstoot bij de bron en te weinig bij het eindproduct. ‘Laten we naar de totale CO2-footprint kijken van producten.’

In dat licht pleit hij bijvoorbeeld ook voor een CO2-belasting op ingevoerde producten. ‘CO2-protectionisme? Ja, laten we het zo noemen. Stel er komen goedkope alternatieven van onze producten uit bijvoorbeeld Rusland, dan moeten we extra belasting heffen als die met veel meer CO2-uitstoot zijn geproduceerd dan hier.’ Volgens De Geus kan de overheid daarmee oneerlijke concurrentie voorkomen en biedt ze een betere basis voor vergroening van de chemie. ‘Zeker als de overheid hier belasting gaat heffen op CO2, dan moet ze dat ook doen op producten die van elders komen.’

Tijdens het congres Industrie & Energie spreekt Gert-Jan de Geus over de mogelijkheden en obstakels voor vergroening van ammoniakproductie. Het uitgebreide interview met De Geus kunt u lezen in de decembernummers van de magazines Petrochem en Utilities.

Fotocredit: Wim Raaijen

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West