Ook transportsector moet CO2-emissie terugdringen
nieuws

Ook transportsector moet CO2-emissie terugdringen

Publicatie

18 apr 2018

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

emissieverlaging, EU

De emissies in sectoren zoals vervoer, landbouw, gebouwen en afvalbeheer moeten tegen 2030 verminderen met dertig procent ten opzichte van 2005. Deze sectoren zijn goed voor de grootste uitstoot van broeikasgassen in de EU, ongeveer zestig procent van de totale uitstoot in de EU in 2014.

Om klimaatverandering te voorkomen, hebben de regeringsleiders in oktober 2014 het klimaat- en energiekader 2030 aangenomen dat een bindende doelstelling bevat om de uitstoot op EU-grondgebied tegen 2030 met minimaal veertig procent onder het niveau van 1990 te brengen. De EU neemt verschillende maatregelen om dit te bereiken. De verordening voor de verdeling van de inspanningen is hier een van.

Dertig procent reductie

De CO2-uitstoot in sectoren zoals vervoer, landbouw, gebouwen en afvalbeheer moet tegen 2030 verminderen met dertig procent ten opzichte van 2005. Deze sectoren zijn goed voor de grootste uitstoot van broeikasgassen in de EU, ongeveer zestig procent van de totale uitstoot in de EU in 2014.

Om te garanderen dat alle landen deelnemen aan de inspanningen van de EU om de uitstoot van genoemde sectoren te verlagen, zijn er jaarlijkse bindende doelstellingen voor de verlaging van de broeikasgasuitstoot voor de lidstaten vastgelegd voor de periode 2013-2020.

In april 2018 hebben de leden van het Europees Parlement de nieuwe verordening aangenomen, die de opvolger is van de beschikking over de verdeling van de inspanningen. Het legt de minimale bijdragen van de lidstaten aan de vermindering van de uitstoot vast voor de periode van 2021 tot 2030, evenals de regels voor het bepalen van de jaarlijkse emissietoewijzingen en de regels voor evaluatie van de voortgang.

Doelen

De uiteenlopende capaciteiten van de lidstaten om actie te ondernemen, worden onderkend door doelstellingen te differentiëren volgens het bbp per hoofd van de bevolking. De hieruit voortvloeiende 2030-doelstellingen variëren van nul tot veertig procent in vergelijking met het niveau van 2005 en zijn in overeenstemming met de algemene EU-reductiedoelstelling van dertig procent. Nederland bekleedt met zijn ambities om 36 procent CO2 te besparen een achtste positie.

Er wordt een plan voor het verminderen van de uitstoot vastgesteld voor lidstaten om ervoor te zorgen dat ze de uitstoot in een constant tempo verlagen in de periode van 2021 tot 2030.

Een veiligheidsreserve met een totaal van 105 miljoen ton CO2-equivalent wordt gecreëerd en zal beschikbaar zijn in 2032. Het is bedoeld om minder rijke lidstaten te helpen die mogelijk moeite hebben om hun 2030-doelstellingen te halen. De reserve is alleen toegankelijk als de EU haar streefcijfer van 2030 bereikt.

Er wordt ook enige flexibiliteit toegestaan. De lidstaten kunnen bijvoorbeeld jaarlijks uitstootrechten in reserve houden, lenen of aan een andere lidstaat overdragen.

Fotocredit: ANWB
Bron: Europees Parlement

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West