Opgesplitst Eneco verhoogt winst - Utilities
nieuws

Opgesplitst Eneco verhoogt winst

Publicatie

9 mrt 2018

Categorie

Utilities

Soort

nieuws

Tags

Eneco

Ondanks de verplichten ontvlechting van de energieproductie en leveringsactiviteiten, groeide Eneco sterk in 2017. Het bedrijfsresultaat (EBIT) komt uit op 158 miljoen euro, een forse stijging van 49 procent ten opzichte van 106 miljoen in 2016. De brutomarge en overige opbrengsten steeg naar 1052 miljoen (in 2016: 931 miljoen), onder andere dankzij de ingebruikname van nieuwe zon- en windparken en acquisities van met name energiebedrijven in België en Duitsland.

De investeringen (acquisities, uitbreiding & vervanging van duurzame productiecapaciteit) namen toe tot 727 miljoen euro (2016: 150 miljoen). Het ging hierbij vooral om investeringen in windparken (99 miljoen), verduurzaming en transport van de warmteproductie (69 miljoen) en uitbreiding van zonneparken en de verbouwing van biomassacentrale Bio Golden Raand (31 miljoen). Dankzij de overname van de Belgische activiteiten van energiebedrijf Eni en het verwerven van een groot belang in het Duitse duurzame energie en IT bedrijf LichtBlick, steeg de totale omzet met 22 procent naar 3,4 miljard euro.

De bedrijfskosten namen met acht procent toe tot 894 miljoen euro, als gevolg van de acquisities. De operationele kosten daalden juist, vooral door de splitsing tussen Stedin en Eneco Groep op 1 februari 2017 (waardoor er minder centrale kosten zijn) en kostenbesparingen. Het resultaat na belastingen komt uit op 127 miljoen euro, 23 procent hoger dan in 2016 (103 miljoen).

Digitalisering

Eneco Groep zet in op digitalisering voor de klant. Ook in 2017 werden hierbij belangrijke stappen gezet. Enkele hoogtepunten: slimme thermostaat Toon werd uitgebreid met nieuwe diensten, terwijl de WarmteWinner, een compacte warmtepomp waarmee gas wordt bespaard, werd doorontwikkeld voor marktintroductie. De eerste Eneco Zonnehubs gingen van start, een dienst waarbij klanten die thuis geen mogelijkheid hebben om zonnepanelen te installeren, deze toch kunnen kopen doordat de panelen elders worden geplaatst, zoals het dak van een bedrijfspand. Ook werd het zonne-energieproduct HollandseZon geïntroduceerd.

Warmte

Om Nederland ‘van gas los’ te krijgen zijn ook collectieve warmtesystemen van groot belang. Eneco is hierin marktleider en zet in op de uitbreiding van het warmtebedrijf in Zuid-Holland, samen met partners in de Warmtealliantie, die in 2017 werd gestart. Het eigen warmtebedrijf werd verder verduurzaamd en er werden contracten afgesloten voor toekomstige groei van het aantal warmteklanten, in onder andere Den Haag, Utrecht en Rotterdam. In Utrecht werd gestart met de bouw van een biowarmte-installatie als bron voor de lokale warmtevoorziening.

Innovatie

Innovatie is cruciaal voor de energietransitie en de groei van Eneco Groep. Er werden belangen genomen in smartdatabedrijf ONZO, het Duitse Thermondo, een vernieuwer in de markt voor verwarmingsinstallaties, en NextKraftwerke, de exploitant van een grote virtuele energiecentrale. Met Mitsubishi wordt samengewerkt aan de bouw van de grootste batterij van Europa.

Elektrisch rijden

Ook zet de groei in de markt voor elektrisch auto’s door. In Nederland realiseerde Eneco een groei van 38 procent in het aantal laadpalen en 25 procent in het aantal laadpassen. In België waren die aantallen 105 respectievelijk 106 procent. Per 1 maart 2018 brengt Eneco Groep alle activiteiten voor elektrische mobiliteit onder in het zelfstandige bedrijf Eneco eMobility.

Emissies

De duurzame strategie kreeg in 2017 veel erkenning. Vermindering van CO2 uitstoot in de keten (bedrijfsvoering inclusief leveranciers en klanten) is een strategisch doel van de onderneming. Ten opzichte van 2015 werd de ketenemissie teruggebracht met 16 procent. Verheugend is ook dat diverse indexen en benchmarks Eneco Groep en haar merken positief rangschikken, zoals de EcoVadis ESG score (Silver Ranking), de PWC benchmark elektriciteitsproducten en duurzame stroom-rankings door NGO’s in België en Nederland.

Bron: Eneco

Industrielinqs 3, 2022

31 mei 2022

nieuws

Ørsted en TotalEnergies schrijven in op windpark Hollandse Kust West